Sport als middel voor kwetsbare mensen

 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

 

Life Goals werkt met lokale sportprogramma's

 

“Sport gaf mij weer structuur in het leven.”

Jasper Lamboo, Ambassadeur Stichting Life Goals

 

Life Goals monitor

Duidelijk inzicht in ontwikkeling deelnemers en projecten

 

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Sport als middel voor kwetsbare mensen

Sport als middel voor kwetsbare mensen

Stichting Life Goals Nederland brengt kwetsbare mensen in onze samenleving via sport weer in beweging. Wij richten ons op mensen die om welke reden dan ook zijn vastgelopen in het leven. Zoals dak- en thuislozen, statushouders, verslaafden, zwerfjongeren, tienermoeders, ex-gedetineerden of verwarde personen die in de opvang zitten.

Onze sport- en beweegprogramma’s zorgen ervoor dat kwetsbare mensen in hun eigen omgeving kunnen sporten. Niet één keer, maar structureel. Met onze aanpak kunnen gemeenten en sportservicebureaus concrete invulling geven aan de opgave sport in het sociale domein te realiseren.

Partners

Wij werken samen met een scala aan partijen uit het maatschappelijk middenveld, met gemeenten, met (semi)overheidsorganisaties en met de sportwereld.

Buitenspelers - Jermain Stichting Life Goals
13 september 2018

Documentaire Buitenspelers: hoofdrolspeler Jermain aan het woord

Utrecht, 13 september 2018 – Jermain is 34 lentes jong en is één van de hoofdrolspelers in de documentaire ‘Buitenspelers: over scoren en op je bek gaan’. In de documentaire vertelt…

Stichting Life Goals
30 augustus 2018

Onderzoek: Goede communicatie essentieel bij samenwerkingen sport en zorg

Utrecht, 30 augustus 2018 – Waarom werkt samenwerking bij het ene sportprogramma wel en bij het andere niet? Goede communicatie, de juiste taakverdeling en zichtbaarheid van de samenwerking zijn essentieel,…

Life Goals Monitor Weken Stichting Life Goals
22 augustus 2018

Resultaten Life Goals Monitor Weken – Impact stijgt

Utrecht, 20 augustus 2018 – Tijdens de Life Goals Monitor Weken meten we wat de status is van de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers aan de Life Goals Programma’s. De…

Meer informatie over Stichting Life Goals Nederland

Contact opnemen