ANBI gegevens

Stichting Life Goals Nederland beschikt over een ANBI status.

ANBI gegevens

Bestuur

H.J. Dijkstra, voorzitter
Sinds 21-12-2012

H. van Teijlingen, penningmeester
Sinds 01-10-2023

J. de Vries, secretaris
Sinds 01-10-2023

Operationeel directeur

A.A. de Groote
Sinds 27-7-2011

Accountant

Fiscaal adviseurs
BONDcenter

Financiële administratie
BONDcenter

Adres

Stichting Life Goals Nederland
Maliebaan 10a 3581 CN, Utrecht

KvK & RSIN

KvK nummer: 51384973
RSIN nummer: 823254987

Planning

Life Goals streeft ernaar in 2027 80 samenwerkingspartners te hebben.

Doelstelling

Het (preventief) inzetten van sport voor kwetsbare doelgroepen die een afstand tot de arbeidsmarkt of de samenleving hebben of dreigen te krijgen.

Beleid

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:

  1. De coördinatie en organisatie van landelijke sporttrajecten voor sociaal kwetsbare groepen met daaraan gekoppeld maatschappelijke doelstellingen;
  2. Het aanbieden van doelgroep gerichte sportprogramma’s.

Overzichten

Jaarverslagen
Jaarverslagen van Stichting Life Goals Nederland:

Financieel overzicht
Financiële overzichten van Stichting Life Goals Nederland:

Jaarrekeningen
Jaarrekeningen van Stichting Life Goals Nederland:

Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen bezoldiging. De Operationeel Directeur ontvangt een bruto jaarsalaris van €72.000.

Partners

Life Goals is mede mogelijk gemaakt door (financiële) steun van onderstaande partners

Meer informatie over Stichting Life Goals

Meer informatie over Stichting Life Goals

Over onsOns teamVacatures