Projecten

Projecten van Stichting Life Goals Nederland

Projecten

Projecten

Projecten

Stichting Life Goals Nederland doet meer dan alleen het aanbieden van sportprogramma’s aan gemeentes. Ook zetten wij samen met partners landelijke projecten op. Altijd met sport en bewegen als vliegwiel voor maatschappelijke verandering. Dit kunnen zowel evenementen als projecten zijn.

Dutch Career Cup
In samenwerking met USG Restart en het UWV ontwikkelden wij het eerste landelijke sport re-integratieprogramma. Het programma richtte zich op mensen binnen de Wajong-regeling. 800 deelnemers vonden via het netwerk van de Betaald Voetbal Clubs door heel Nederland een baan.

Dutch Street Cup
5000 cliënten uit de Maatschappelijke Opvang hebben afgelopen jaren deelgenomen aan trainingen door onze Maatschappelijke Sportcoaches Coaches. Het programma bevordert participatie en gezondheid. Het programma is mogelijk gemaakt door een samenwerking met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de KNVB en het Leger des Heils.

Dutch Trainee Cup
Een landelijke interventie voor mensen met een langdurige afstand tot de arbeidsmarkt. Middels de Trainee Cup komen mensen op de plaatselijke sportvereniging weer in aanraking met een werkzaam leven door zelf te sporten en zich in te zetten voor diverse vrijwilligersactiviteiten.

Homeless World Cup
De Homeless World Cup is een WK voor dak- en thuisloze. In 2015 organiseerden wij in samenwerking met de Gemeente Amsterdam, het Leger des Heils en de KNVB dit schitterende evenement op het Museumplein. 500 deelnemers uit 48 landen hadden  in Amsterdam een onvergetelijke ervaring.

Life Goals Huiskamersessies
Met de Life Goals Huiskamersessies helpen wij kwetsbare mensen in Nederland om in beweging te blijven in tijden van de coronacrisis. Door ze via een online platform structureel sportactiviteiten aan te bieden voorkomen wij eenzaamheid en dragen wij bij aan de (geestelijke) gezondheid van kwetsbare mensen. Het project bereikt deelnemers via onze samenwerkende instellingen lokale life goals programma’s en brengt het letterlijk en figuurlijk in beweging. Dit project voeren wij in samenwerking met het Oranje Fonds uit.

Joining Forces
Life Goals heeft samen met SPAT Verandert een verdiepend sportprogramma ontwikkeld als onderdeel van een integraal re-integratietraject van het ministerie van Defensie. In samenwerking met andere partners begeleiden we in 4 jaar tijd 1600 (ex-) militairen in hun zoektocht naar een passende baan. Op 8 locaties in Nederland sporten de deelnemers twee keer per week onder begeleiding van gespecialiseerd sportcoaches en werken aan hun fitheid en persoonlijke ontwikkeling.

Life Goals Games 2021
De EuropeaLife Goals Games 2021 is een zeven dagen durend sociaal sportevenement waar meer dan 400 kwetsbare deelnemers uit tien Europese landen de kracht van sport kunnen ervaren. De European Life Goals Games 2021 wordt gehouden in de European Week of Sport 2021. Het sportevenement is speciaal ontworpen om sportparticipatie en sociale inclusie te bevorderen.  

Blijf op de hoogte en volg ons