Projecten

Stichting Life Goals Nederland ontwikkelt in samenwerking met landelijke partners projecten voor kwetsbare doelgroepen. Ook organiseren wij sportevenementen voor deze doelgroep zoals de Homeless World Cup in 2015 en de European Life Goals Games in 2021.

Projecten

Welkom in de Sport
De oorlog in Oekraïne heeft geresulteerd tot een toestroom aan vluchtelingen in Nederland. Als landelijke sportorganisatie willen wij hen graag de mogelijkheid bieden om te sporten in onze Life Goals gemeenten als zij helaas geen toegang hebben tot regulier sportaanbod. Bij Life Goals is er immers altijd ruimte voor vluchtelingen/statushouders om aan sluiten bij (sport)activiteiten. Door te sporten, zullen zij hopelijk heel even hun problemen vergeten, andere mensen ontmoeten en positieve energie voelen. Daar draagt Stichting Life Goals graag aan bij. Ook vluchtelingen en/of statushouders uit andere onveilige landen die geen toegang hebben tot regulier sportaanbod in Nederland zijn welkom in de sport.
Doelgroep: vluchtelingen en/of statushouders in Nederland

Meer informatie? Klik hier.
Life Goals for Social Change

Life Goals for Social Change
Je bent nieuw in een land, kent nauwelijks mensen en weet amper de weg. Eenzaamheid ligt op de loer. En met eenzaamheid, stress en depressie. Om dat te voorkomen is er Life Goals for Social Change. Dit programma is onderdeel van Geestkracht van FNO en helpt jonge statushouders via de sport aan hun toekomst te werken én Nederlanders te leren kennen. Voor jonge vluchtelingen is het namelijk moeilijk om mee te doen in Nederland. Niet verwonderlijk: bouw maar eens zelf een sociaal netwerk op als je in een vreemd land woont. Eenzaamheid leidt voor statushouders van 25 tot 35 vaak tot psychische problemen. Ze vallen buiten de jeugdzorg, moeten zelf hun problemen zien op te lossen en een bestaan opbouwen. Daar gaat Life Goals for Social Change bij helpen. Dit programma wil jonge vluchtelingen (25 tot 35 jaar) in hun kracht zetten zodat zij zelfstandig hun toekomst kunnen vormgeven. Dat kan als ze veerkracht tonen, zich bewust zijn van hun eigen behoeftes en sterke sociale relaties hebben opgebouwd.

Doelgroep: statushouders in de leeftijd van 25 tot 35 jaar.
Partners: SPAT Verandert, Stichting Samah, Vluchtelingenwerk Amsterdam, Vluchtelingenwerk Utrecht, Stichting Life Goals Amsterdam, FNO en Veld 42.

Meer informatie over Life Goals for Social Change? Klik hier.

Kansfonds
In Nederland leven wel 12.000 geregistreerde dak- en thuisloze jongeren. Dat betekent dat deze jongeren geen eigen huis hebben en vaak met meerdere complexe problemen tegelijk worstelen: schulden, geen opleiding of werk, gebrek aan levensvaardigheden en middelengebruik. Het aantal dak- en thuisloze jongeren groeit nog steeds. Kansfonds heeft daarom een integrale aanpak bedacht om dit probleem aan te pakken, en wel met een Actieonderzoek. Life Goals doet hier aan mee. Samen met het Kansfonds doen wij actieonderzoek om verschillende projecten voor jongeren zoals het Actieprogramma Dak- en Thuisloze jongeren een succes te laten worden. Dit om zo hopelijk het aantal dak- en thuisloze jongeren te verminderen.
Partners: Stichting Zwerfjongeren Nederland, Instituut voor Publieke Waarden, Housing First Nederland en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Doelgroep: dak- en thuisloze jongeren in Nederland.

Meer informatie over Kansfonds? Klik hier.

Sportakkoord
Op 29 juni 2018 heeft minister Bruno Bruins samen met vertegenwoordigers van de sport, gemeenten en maatschappelijke organisaties het eerste nationale Sportakkoord getekend. Samen met negen andere partijen ondertekende Stichting Life Goals Nederland het deelakkoord ‘Sporten en bewegen voor iedereen’. Het deelakkoord ambieert dat sporten en bewegen vanzelfsprekend zou moeten zijn, ongehinderd door leeftijd, lichamelijke of geestelijke gezondheid, etnische achtergrond, seksuele geaardheid of sociale positie. Onder leiding van buurtsportcoaches worden mensen ondersteund die belemmeringen ervaren om te sporten. Ook wordt er veel ingezet op kennisuitwisseling, bewustwording en stimulering van ‘inclusief sporten en bewegen’.
Partners: NOC*NSF, Vereniging Sport en Gemeenten, Sportkracht 12, MEE NL, Jeugdfonds Sport & Cultuur, John Blankenstein Foundation, Ouderenfonds, Uniek Sporten en Fonds Gehandicaptensport.
Doelgroep: mensen in Nederland die belemmeringen ervaren om te gaan of te blijven sporten en bewegen.

Meer informatie over het Nationale Sportakkoord? Klik hier.
MDT x SYLG

MDT Set Your Life Goals
Iets goeds doen voor een ander, nieuwe mensen ontmoeten en tegelijkertijd je eigen talenten ontdekken. Dat is bedoeling van de MDT, de maatschappelijke diensttijd. Waarom niet via de sport? MDT Set Your Life Goals biedt kwetsbare jongeren een kans om met sport het verschil te maken en te werken aan hun eigen toekomst. Jongeren uit Amsterdam, Amersfoort, Alkmaar, Apeldoorn, Bergen op Zoom, Dordrecht, Doetinchem, Eindhoven, Enschede, Helmond, Leeuwarden, Harderwijk, Purmerend, Rotterdam, Smallingerland, Utrecht en Zwolle kunnen de komende jaren kiezen voor een MDT bij Set Your Life Goals.
Partners:  Spurd (Sportbedrijf Purmerend), Sport-ID, 3×3 Unites, Jibb+, LEVgroep Helmond, Gemeente Harderwijk, Stichting Sport-Z, Fitfabriek, Life Goals Amsterdam, Sportaal, Dordt Sport en Leger des Heils Utrecht.
Doelgroep: De MDT Set your Life Goals richt zich specifiek op kwetsbare jongeren van 14 t/m 27 jaar, maar staat open voor alle jongeren. Denk hierbij aan jongeren die dreigen vast te lopen in het onderwijs, vroegtijdig schoolverlaters of jongeren zonder startkwalificatie.

Meer informatie over de MDT Set Your Life Goals? Klik hier.
Life Goals Youth

Life Goals Youth
Life Goals Youth is opgezet om jongeren nieuw perspectief te bieden en strafbaar gedrag te voorkomen. Een nieuw preventief sportprogramma gericht op jongeren die rond hun 18de jaar uit de boot dreigen te vallen. Veel van deze jongeren zijn eerder met justitie in aanraking gekomen en kampen met diverse problemen. Met dit op maat gemaakte sportprogramma bieden wij gemeenten de helpende hand om deze jongeren te bereiken. Life Goals Youth wordt in 10 gemeenten uitgevoerd en gaat ongeveer 500 jongeren bereiken.
Partners: Ministerie van Justitie en Veiligheid, Leger des Heils, VriendenLoterij.
Doelgroep: kwetsbare jongeren 18+.

Meer informatie over Life Goals Youth? Klik hier.

European Life Goals Games
De European Life Goals Games 2021 is een groots opgezet sociaal sportevenement. In een week tijd kunnen meer dan 400 kwetsbare deelnemers uit tien Europese landen de kracht van sport ervaren. De European Life Goals Games 2021 werden gehouden van 14 tot en met 18 september 2021. Het sportevenement is speciaal ontworpen om sportparticipatie en sociale inclusie te bevorderen. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de Europese Commissie.
Partners: Europese Commissie, Leger des Heils, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Doelgroep: Kwetsbare personen uit verschillende Europese landen.

Meer informatie over de European Life Goals Games? Klik hier.

Homeless World Cup
De Homeless World Cup is het WK voor dak- en thuislozen. In 2015 organiseerde Life Goals in samenwerking met de Gemeente Amsterdam, het Leger des Heils en de KNVB dit schitterende evenement op het Museumplein. 500 deelnemers uit 48 landen hadden in Amsterdam een onvergetelijke ervaring. Ook dit jaar zullen er twee teams, een mannen- en vrouwenteam, afreizen naar het toernooi wat dit jaar plaatsvindt in New York.
Doelgroep: sociaal kwetsbaren die een persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling hebben doorstaan.

Joining Forces
Voor het ministerie van Defensie hebben we een sportprogramma ontwikkeld met als doel (ex)militairen te begeleiden naar een passende baan. Sport is een belangrijk onderdeel van het programma. Onder begeleiding van gespecialiseerde sportcoaches en werken twee keer per week aan hun fitheid en persoonlijke ontwikkeling. In 4 jaar tijd nemen 1.600 mensen deel, verspreid over Alkmaar, Leiderdorp, Breda, Eindhoven, Deventer, Assen, Amersfoort en Utrecht.
Partners: SPAT verandert, ministerie van Defensie, Future Groep, European Investment Bank.
Doelgroep: (ex)militairen

Meer informatie over Joining Forces? Klik hier.

Blijf op de hoogte en volg ons