Het project “Progression Pathways in Social Sports” met Erasmus+ is van start gegaan! Tot de zomer van 2026 gaan wij samen met Frankrijk, Portugal, Noorwegen, Griekenland en Hongarije aan de slag om onze Maatschappelijk Sportcoach Cursus uit te breiden naar Europa.

We gaan met elkaar cursusleiders en Life Skill trainers opleiden uit elk genoemd land, die vervolgens in hun eigen land de MSC gaan geven. Dit zijn onder andere oud-deelnemers, die met een eigen groep deelnemers zullen gaan sporten. Zo bereiken we enorm veel nieuwe deelnemers die in een sociaal kwetsbare positie zitten, en dus niet alleen in Nederland.  

De naam PPSS zegt het al; we bieden met dit project progression pathways aan onze deelnemers in elk bijdragend land. Door hen op te leiden tot MSC bieden we toekomstperspectief, omdat zij na het volgen van de cursus een eigen activiteit kunnen opzetten. Ze maken zich sterk op dit gebied en boeken vooruitgang. Door daarnaast kennis met elkaar te delen tussen verschillende landen komen we wellicht tot nieuwe interessante inzichten, die we vervolgens ook intern in kunnen zetten! 

In 2024 zullen er twee cursussen gegeven worden. Eén in Portugal waar “Life Skill trainers” opgeleid gaan worden, en één in Noorwegen waar cursusleiders voor de MSC opgeleid gaan worden. 2025 en begin 2026 staan in het teken van uitvoering en implementatie in de eigen landen. Gedurende dit project zal Wageningen Universiteit monitoren hoe iedereen te werk gaat en zullen we dus vooral in nauw contact staan met alle landen die meedoen. Samen werken we zo aan hetzelfde doel: toekomstperspectief bieden aan zoveel mogelijk mensen in Europa via sport! 

➡️ We zijn in Nederland nog op zoek naar 4 partners die hieraan mee willen werken! Heb je hier interesse in of meer vragen? Stuur dan een mailtje naar sterre.thijs@stichtinglifegoals.nl.

Maatschappelijke Sportcoaches op het Life Goals Nijmegen Event 2023 door Lennaert Ruinen 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.