Over ons

Wij zijn Stichting Life Goals Nederland.

Over ons

Life Goals zet sport in als een doeltreffend middel voor nieuw perspectief

Life Goals zet sport in als een doeltreffend middel voor nieuw perspectief

Wij richten ons op mensen die om welke reden dan ook zijn vastgelopen in het leven. Dak- en thuislozen, statushouders, verslaafden, zwerfjongeren, tienermoeders, ex-gedetineerden of verwarde personen die in de opvang zitten. Ze hebben met elkaar gemeen dat ze kwetsbaar zijn, maar wel meer grip op hun leven willen krijgen. Sport is bij ons het middel om deelnemers weer het zelfvertrouwen te geven iets van hun leven te maken.  

Onze aanpak

Onze aanpak

Sport kan mensen in beweging krijgen. Letterlijk, maar ook in de zin dat sport het vonkje kan zijn. Sport biedt inspiratie om het leven weer op te pakken. Het probleem is vaak dat onze doelgroep geen toegang heeft tot het reguliere sportaanbod.  

Wij bieden maatwerk aan gemeenten op basis van de lokale behoefte. Wij doen dit aan de hand van begeleiding en consultancy en ontwikkelen daarnaast projecten voor specifieke doelgroepen, zoals risicojongeren en statushouders. Ook zijn wij namens gemeenten woordvoerder richting de landelijke overheid op het thema sport voor kwetsbare doelgroepen.  

We gaan graag met je in gesprek over sport voor kwetsbare mensen in jouw gemeente.  

Contact

Contact

Wil je als gemeente, zorg- en welzijnsinstelling of sportorganisatie meer aandacht voor sport en kwetsbare groepen? Dat kan! Door samen met ons een project te ontwikklen voor in jouw gemeente. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden. 

Neem contact op

Partners

Life Goals Nederland wordt ondersteund door:

Meer informatie over Stichting Life Goals Nederland

Meer informatie over Stichting Life Goals Nederland