Over ons

Wij zijn Stichting Life Goals Nederland.

Over ons

Stichting Life Goals Nederland ziet sport als een doeltreffend middel voor nieuw perspectief

Stichting Life Goals Nederland ziet sport als een doeltreffend middel voor nieuw perspectief

Wij richten ons op mensen die om welke reden dan ook zijn vastgelopen in het leven. Dak- en thuislozen, statushouders, verslaafden, zwerfjongeren, tienermoeders, ex-gedetineerden of verwarde personen die in de opvang zitten. Ze hebben met elkaar gemeen dat ze kwetsbaar zijn, maar wel meer grip op hun leven willen krijgen.

Het middel dat Life Goals Nederland gebruikt, is sport.

Het middel dat Life Goals gebruikt, is sport.

Sport kan mensen in beweging krijgen. Letterlijk, maar ook in de zin dat sport het vonkje kan zijn. Sport biedt inspiratie om het leven weer op te pakken. Het probleem is vaak dat onze doelgroep geen toegang heeft tot het reguliere sportaanbod.

Hier helpt Life Goals Nederland. Wij bieden sportprogramma’s op maat aan. Sport is bij ons het middel om deelnemers weer het zelfvertrouwen te geven iets van hun leven te maken. Met onze programma’s sturen wij aan op de persoonlijke ontwikkeling van onze deelnemers. Sport biedt de mogelijkheden om sociale contacten op te doen. Het gevoel weer ergens bij te horen. Een gevoel waar ieder mens behoefte aan heeft.

Partners

Life Goals Nederland wordt ondersteund door:

Meer informatie over Stichting Life Goals Nederland

Meer informatie over Stichting Life Goals Nederland