Enschede, 10 november 2018 – Het is een van de succesverhalen van de Life Goals beweging: Life Goals Enschede. Meer dan 300 deelnemers telt het programma inmiddels. Mensen met een verslavingsverleden, statushouders, 50-plussers en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Drijvende krachten Mattijs van den Berg en Jasper Agelink vertellen hoe ze binnen twee jaar Enschede in de ban kregen van ‘sport als middel’.

Mattijs van den Berg en Jasper Agelink waren beiden verengingsmanager toen ze een advertentie van Stichting Life Goals Nederland op Linkedin voorbij zagen komen, de één bij Avanti Wilskracht, de ander bij Sportclub Enschede. Mooi werk, waarbij de twee zich vooral inspanden om mensen uit de bijstand weer aan het werk te krijgen.

Maar het begon te schuren. “We deden dit al vier jaar. We zagen dat het werkte en wilden meer mensen bereiken”, zegt Mattijs. “Vooral kwetsbare mensen”, vult Jasper aan. “Enschede staat in de top vijf van steden met een hoge werkloosheid. Dit is een gemeente met relatief veel armoede en bijkomende problematiek. Wij wisten dat er grote behoefte was aan een Life Goals Programma, Life Goals Enschede.”

Opleiding tot Life Goals Coördinator
Dus meldden de twee zich aan voor de opleiding tot Life Goals Coördinator. Dat was eind 2016, toen de eerste opleiding van start ging. Life Goals Nederland had toen net een strategische ommezwaai gemaakt. Van uitvoerder van eigen sportprogramma’s voor kwetsbare mensen werd het initiator van sportprogramma’s voor de doelgroep. De uitvoering kwam voortaan lokaal te liggen.

“Dat was precies wat wij zochten”, blikt Mattijs terug. “Dankzij ons werk als verenigingsmanager hadden wij de overtuiging dat dit zou werken, we beschikten over het netwerk in Enschede en het stukje ondernemerschap om het programma op te zetten. Wat we niet hadden was de kennis en methodiek om dit aan te bieden aan kwetsbare mensen in onze stad. De opleiding kwam op het goede moment. Het gaf ons de handvatten die we nodig hadden om het programma op te zetten.”

Onder de vlag van Life Goals Enschede is een indrukwekkende coalitie ontstaan waarvan de gemeente Enschede, vrijwilligers-organisatie M-Pact, het Leger des Heils, FC Twente Scoren in de Wijk, het ROC van Twente, vier lokale sportverenigingen en sportbedrijf Sportaal deel uitmaken. Jasper en Mattijs zijn inmiddels geen verenigingsmanager meer, maar zijn als sport- regisseur in dienst getreden bij Sportaal.

Coalitie Enschede

Lokale coalitie Life Goals Enschede.

Veel breder sportaanbod
Sportaal is binnen Enschede verantwoordelijk voor de uitvoering van het sportbeleid. “Voordat we met Life Goals Nederland samenwerkten was het aanbod voor kwetsbare mensen versnipperd en beperkt tot een programma gericht op re- integratie”, legt Jasper uit. “Met het Life Goals Programma is het aanbod verbreed en zijn initiatieven aan elkaar gekoppeld. Het huidige aanbod is een stuk laagdrempeliger, zodat juist mensen met een complexere problematiek ook mee kunnen doen.”

Het brede aanbod heeft een aantal voordelen. Zo worden deelnemers met afstand tot de arbeidsmarkt nu opgeleid
tot Maatschappelijke Sportcoach. Binnenkort kunnen ze de trainingen voor de doelgroep verzorgen. Daarnaast plukt het ene programma de vruchten van het andere. Mattijs: “In Stadsdeel Oost heeft Avanti Wilskracht een goedlopende samenwerking met een centrum voor fysiotherapie. Dat hebben we gekopieerd in Stadsdeel Zuid. Daar werken we weliswaar met een andere doelgroep, maar het werkt daar ook.”

Concrete resultaten dankzij de monitor
Life Goals Nederland voegt nog iets anders toe wat ze in Enschede goed konden gebruiken: de Life Goals Monitor. “Kijk, wij komen op de velden, praten met de deelnemers en kunnen zien dat sport als middel werkt”, vertelt Jasper. “Dat geldt niet vanzelfsprekend voor beleidsmedewerkers en andere mensen die niet in de praktijk met deze doelgroep en sport werken. Dankzij de monitor ondersteunen de cijfers nu de verhalen.”

Team Life Goals Enschede na het winnen van de Life Goals Monitor Award.

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.