Utrecht, 30 augustus 2018 – Waarom werkt samenwerking bij het ene sportprogramma wel en bij het andere niet? Goede communicatie, de juiste taakverdeling en zichtbaarheid van de samenwerking zijn essentieel, aldus wetenschappelijk onderzoeker Niels Hermens van de Universiteit Utrecht.

Voor zijn promotieonderzoek aan de Universiteit Wageningen deed Niels Hermens onderzoek naar de samenwerking tussen zorg- en sportorganisaties in Nederlandse sociale sportprogramma’s voor kwetsbare doelgroepen. Bij dit onderzoek nam hij onder andere enquêtes af met coördinatoren en andere professionals en vrijwilligers die meewerken aan Life Goals Programma’s. Onlangs werd het onderzoek van Niels Hermens gepubliceerd in het tijdschrift Sport Management Review.

Verschillen tussen sport en zorg
Voor sociale sportprogramma’s is er altijd een samenwerking nodig tussen de zorg- en de sportsector. Deze samenwerkingen zijn door tal van uitdagingen, waaronder de grote verschillen tussen de zorg- en sportsector, vaak moeizaam en lastig te verduurzamen. Zo bestaan sportorganisaties vaak vrijwel geheel uit vrijwilligers die buiten werktijden actief zijn, terwijl zorgorganisaties met professionals werken die juist tijdens werktijden actief zijn.

In het onderzoek is vooral gekeken naar de aspecten van de samenwerking in sociale sportprogramma’s die voor succes zorgen. Met succesvolle samenwerking wordt hier bedoeld: synergie in de samenwerking, de duurzaamheid van de samenwerking en de ervaren uitkomsten voor de samenleving.

De belangrijkste bevindingen van het onderzoek:

  • Voor de synergie van de samenwerking (de mate waarin de betrokken professionals en vrijwilligers het idee hebben dat ze elkaar aanvullen) zijn de communicatiestructuren en de inzet van de verschillende capaciteiten van de samenwerkingspartners van groot belang. Iedereen moet op de juiste plek ingezet worden en de communicatielijnen tussen de partners moeten duidelijk en structureel zijn;
  • Voor de duurzaamheid van de samenwerking is de zichtbaarheid van de samenwerking het belangrijkste. Deze zichtbaarheid zou bijvoorbeeld het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst kunnen zijn, maar ook het communiceren over de samenwerking richting beleidsmakers;
  • Ten slotte is taakmanagement het belangrijkste voor hoe de uitkomsten van de samenwerking ervaren worden. Een gezamenlijk doel en een duidelijke taakverdeling zijn hierin van belang.
Kick-off Life Goals Purmerend

Kick-off Life Goals Purmerend met diverse coalitie- en samenwerkingspartners.

Voor Stichting Life Goals Nederland is dit onderzoek bijzonder nuttig. Wij werken veel met samenwerkingen tussen de zorg- en sportsector. Deze bevindingen kunnen wij direct inzetten om onze lokale programma’s sterker, duurzamer en groter te maken.

Het volledige artikel en het onderzoek van Niels Hermens van Sport Management Review is hier te lezen.

Benieuwd hoe wij de zorg- en sportsector met elkaar verbinden en zo structureel sport- en beweegaanbod bewerkstelligen? Klik dan hier.

Stichting Life Goals Nederland wordt financieel ondersteund door: VriendenLoterij, Leger des Heils, Rabobank Foundation, Adessium Foundation en de Zorg van de Zaak Foundation.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.