Utrecht, 6 augustus 2018 – Stichting Life Goals Nederland heeft een mooi jaar achter de rug. Onze beweging groeide met 10 Life Goals Programma’s in even zoveel gemeenten. Daarnaast legden we dankzij steun en toezeggingen van de Rabobank Foundation en de VriendenLoterij een goede basis onder de begroting voor de komende jaren. Dit alles staat in het jaarverslag 2017 van Stichting Life Goals Nederland.

Hoogtepunten
Het jaar 2017 stond in het teken van het verder professionaliseren en verduurzamen van de landelijke organisatie. Een jaar met vele mooie en bijzondere hoogtepunten. Enkele hoogtepunten op een rij:

Nieuwe strategie
2017 is het jaar waarin Stichting Life Goals Nederland de nieuwe decentrale strategie implementeerde. Waar we in het verleden zelf optekenden voor de uitvoering, werken we nu intensief samen met lokale uitvoerders en sportservicebureaus.

Nieuwe Life Goals Programma’s
De Life Goals beweging kreeg in 2017 snel gestalte. Zo groeiden wij uit tot 10 Life Goals Programma’s in even zoveel gemeenten.

Rabobank Foundation
Om kwetsbare mensen toegang tot sport te bieden besloot de Rabobank Foundation vanuit haar programma “Sporten zonder beperking” Life Goals Nederland voor een periode van 3 jaar te steunen.

Implementatie Monitor
Met een bijdrage van Adessium Foundation hebben we in 2016 en 2017 een eigen monitorsysteem ontwikkeld. De Life Goals Monitor stelt ons in staat de persoonlijke ontwikkeling van deelnemers aan Life Goals Programma’s te volgen. De monitor brengt daarnaast de organisatorische ontwikkeling van de programma’s in kaart.

Homeless World Cup Oslo 2017
Eind augustus zette een complete delegatie – 8 vrouwen, 8 mannen, 4 begeleiders, een documentairemaakster en een vertegenwoordiger van onze partner Leger des Heils – voet aan Noorse wal om deel te nemen aan de Homeless World Cup in Oslo. Resultaten waren van ondergeschikt belang, de persoonlijke ontwikkeling van deelnemers stond voorop.

Jaarverslag 2017
Het jaarverslag 2017 bestaat uit meer dan bovenstaande hoogtepunten. Ook deelnemers, partners en betrokkenen komen aan het woord. Benieuwd geworden? Het jaarverslag is te lezen op onze website.

Stichting Life Goals Nederland wordt financieel ondersteund door: VriendenLoterij, Leger des Heils, Rabobank Foundation, Adessium Foundation en de Zorg van de Zaak Foundation.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.