Glenn Helder

Ambassadeur European Life Goals Games

European Life Goals Games 2021

European Life Goals Games 2021

De European Life Goals Games 2021 is een groots opgezet sociaal sportevenement dat gehouden werd in september 2021, tijdens de European Week of Sport 2021. In een week tijd konden meer dan 400 kwetsbare deelnemers uit tien Europese landen de kracht van sport ervaren. De week stond volledig in het teken van sport, broederschap en het opdoen van nieuwe ervaringen staat. Een week waarin alle deelnemers in hun kracht werden gezet.

Veel deelnemers kennen een moeilijk leven. Een dak boven het hoofd en een dagelijkse maaltijd zijn belangrijker dan geregeld sporten en bewegen. Toch draagt sporten bij een gezonder leven en regelmaat. Door deel uit te maken van een team deden deelnemers sociale vaardigheden op en krijgen ze meer zelfvertrouwen.

Op onze website www.europeanlifegoalsgames.com vind je meer informatie over het evenement zelf.

Partners: Europese Commissie, Leger des Heils, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Doelgroep: Kwetsbare personen uit verschillende Europese landen.

European Life Goals Games

Impact

Impact

Om de impact van de Europese Life Goals Games 2021 te meten, hebben we twee vragenlijsten gehouden in onze Life Goals Monitor. De eerste vragenlijst is 2 maanden voor de European Life Goals Games afgenomen. Coaches stelden de teams samen na de Social Sport Coach Course en namen de eerste vragenlijst af toen de teams voor het eerst bij elkaar kwamen. De tweede vragenlijst werd afgenomen direct na de European Life Goals Games na de finales. De resultaten waren:

  • 89% heeft zijn persoonlijke doelen bereikt
  • 90% heeft nieuwe sociale contacten gelegd
  • 83% had geleerd van nieuwe culturen
  • 1/3 van de deelnemers grote stappen heeft gemaakt op hun: gevoel van eigenwaarde, geluk, positiviteit, emotionele stabiliteit, en sociale vaardigheden.

Verkoop European Life Goals Games shirt

Verkoop European Life Goals Games shirt

Stichting Life Goals gelooft in kansen. In tweede kansen. In derde kansen. En in alle kansen daarna. Elk mens doet ertoe. Niemand mag buitenspel staan. Elk leven is het waard om geleefd te worden. Bij de aankoop van dit shirt, werd één ander shirt gedoneerd aan iemand in de maatschappelijke opvang bij het Leger des Heils Midden-Nederland.

Deze mensen hebben vaak zoveel problemen dat ze in de maatschappij niet willen, kunnen of mogen meedoen. Juist hen wil het Leger des Heils een veilige plek en begeleiding bieden, zodat er weer ruimte ontstaat om stappen te zetten richting herstel van het gewone leven. Samen vinden wij dat sport een belangrijke rol kan spelen in dit herstel. Samen zorgen we er zo voor dat niemand buitenspel komt te staan.

Maatschappelijke Waarde van Sport

Maatschappelijke Waarde van Sport

Het meerendeel van de deelnemers ging op het sportveld de strijd met elkaar aan, een kleinere delegatie liet zich vooral uitdagen op intellectueel gebied. Ook een internationaal congres met het thema ‘De Maatschappelijke Waarde van Sport’ maakte deel uit van het programma. Het congres vond op vrijdag 17 september van 09.30 uur tot 14.00 plaats. Brecht van Hulten, Dolf Jansen en Sandra Pellegrom maakten hun opwachting tijdens het congres. 

Partners

De European Life Goals Games wordt mede mogelijk gemaakt door

Meer informatie over Stichting Life Goals

Meer informatie over Stichting Life Goals