Één van de Life Goals Youth projecten die loopt is Hidden Girls in Rotterdam en Utrecht.

Move Forward Foundation heeft een speciaal Trauma Relief Movement Program ontwikkeld voor vrouwen die woonachtig zijn in opvanghuizen in Rotterdam en Utrecht. De bewoners van opvanghuizen zijn meiden, die slachtoffer zijn van seksueel of (huiselijk) geweld. Jaarlijks zijn er 122.935 slachtoffers van huiselijk/seksueel geweld. In Nederland wonen er 16.500 vrouwen in opvanghuizen voor slachtoffers van seksueel/huiselijk geweld. Het Trauma Relief Movement Program biedt boks, dans- en sportlessen die aangeboden worden aan meisjes en jongvolwassenen van de opvanghuizen. Op dit moment zijn er 89 deelnemers die meedoen!

Deze dans- en sportlessen stimuleren herstel, veerkracht en persoonlijke groei bij de deelnemers. Ook wordt er door deze activiteiten meer vertrouwen gecreëerd tussen de begeleiders en de deelnemers en tussen de deelnemers zelf.

Dansen met plezier
Zo vertelt Chablis van Move Forward: ‘Er is bij 1 opvanglocatie veel ruzie bij de tienermoeders en daar kunnen ze niet goed met elkaar overweg. Zodra deze deelnemers bij de dansles zijn lijkt het net alsof er nooit ruzie geweest is. Er wordt veel plezier gemaakt en de meiden zijn zo enthousiast dat ze de dans filmen. Dit filmpje kunnen ze dan ook na de les kijken en zo kunnen ze in hun eigen tijd blijven oefenen voor de volgende les!’

Chablis ziet dit enthousiasme ook bij een andere locatie: ‘Een groep heeft uit enthousiasme bedacht om in de les 10 minuten vrij te dansen. Op deze manier kan iedereen laten zien welke dans en muziek gebruikelijk is binnen haar cultuur. Een mooie manier om elkaar beter te leren kennen en verbinding te maken!’

Er blijft altijd ruimte voor verbetering en het doel is om uiteindelijk zo veel mogelijk bewoners te betrekken in het programma en het programma breder uit te zetten. Daarnaast is het de bedoeling dat de deelnemers niet alleen meedoen met de les voor hun fysieke- en mentale gezondheid, maar ook werken aan hun sociale vaardigheden, zelfvertrouwen en eigenwaarde

De Move Forward Foundation werkt samen met de Beweegalliantie om dit mogelijk te maken.

 

Website Hidden Girls

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.