In de wijk Dordt West in Dordrecht gebeurt iets bijzonders. Hier brengt Life Goals cliënten uit de zorg, jongeren en sportcoaches niet alleen samen; er ontstaat een levendige community waar positieve verandering door sport centraal staat. Door middel van sportactiviteiten zoals de side clinics, wordt er actief gewerkt aan teamwork, communicatie, (zelf)vertrouwen en respect vaardigheden die niet alleen atleten vormen, maar ook de leiders van morgen. 

Beeld en tekst door Edith Scharloo 

Blind vertrouwen, communicatie en samenwerking

In de Dordtse buurt, die voor kwetsbare jongeren uitdagingen met zich meebrengt, biedt Life Goals positieve alternatieven en handvatten om hen weg te leiden van mogelijke valkuilen. De sportdag is hiervan het bewegende bewijs; in deze vertrouwde omgeving ontstaat niet alleen een passie voor sport, maar ook een gedeelde visie op groei en ontwikkeling. Een mooi voorbeeld uit het sportprogramma is de zogeheten ‘blinde route’, waarbij iemand een rij leeftijdsgenoten moet begeleiden terwijl zij hun ogen dicht houden. Bij zo’n activiteit draait alles om goede communicatie en vertrouwen in elkaar. 

 

 In gesprek met de leiders van vandaag

Tijdens de sportdag wordt niet alleen deelgenomen aan sportieve activiteiten. Het toneel verplaatst zich van het sportveld naar de vergadertafel, waar Life Goals in gesprek gaat met de leiders van vandaag, bekende gezichten uit de politiek. (Kandidaat) Tweede Kamerleden Simone Richardson van de VVD, Joba van den Berg van het CDA en Rens de Boer van Volt schuiven aan, samen met wethouder Marc Merx, beleidsadviseur Gemeente Dordrecht Arthur van Moorst, Life Goals coördinator Manuela Louhenapessy en een aantal belangrijke Maatschappelijke Sportcoaches 

De missie van Life Goals is helder: sport inzetten voor hen die vaak ongezien blijven. Hierdoor creëert Life Goals een veilige omgeving voor jongeren, mensen uit de GGZ, vluchtelingen en mensen die thuis- of dakloos zijn. Maar hoe wordt deze missie ontvangen in de politiek? Staat sport hoog op de agenda, en zijn er wel voldoende middelen beschikbaar? 

Antwoorden uit de politiek
Life Goals’ Minke van der Kooi zet zich al jaren met veel enthousiasme in voor deze missie, en opent het gesprek met een statement waar niet over te twisten valt: ‘Sport kan op zoveel vlakken helpen. Mensen leggen contact, krijgen meer zelfvertrouwen en zitten beter in hun vel – allemaal onmisbaar voor een fijn en gezond leven.’

Een statement waar ook Rens de Boer zich in kan vinden, maar hij benadrukt de behoefte aan een gerichtere aanpak. ‘Wat jullie doen is ontzettend mooi, maar jullie richten je op symptomen van een groter probleem.’ Joba van den Berg gaat daar verder op in. ‘Uiteraard kan er meer gedaan worden aan bestaanszekerheid maar er zal altijd sociale problematiek zijn en dan is het goed dat er intiatieven zoals Life Goals zijn’. Volgens Simone Richardson wordt er te weinig onderzoek gedaan naar de maatschappelijke waarde van sport. ‘We moeten niet alleen kijken naar de kosten van zorg, maar ook naar wat het oplevert aan gezondheid om mensen meer te laten sporten. Concrete cijfers, die ontbreken momenteel.’ 

Van conflict naar connectie
Een ander perspectief komt van sportcoaches Christian Overklift Vaupel Kleijn en Cyriel Venloo, die met hun praktijkervaring de leefwereld van jongeren door en door kennen. Christian: ‘Door de deelnemers te monitoren, kunnen we hun voortgang echt bijhouden. Hier in de wijk hebben we zo’n groot verschil gezien. De kinderen vielen eerst de politie aan en nu staan we met hen in contact. Ze komen wekelijks naar de activiteiten en leren ze basisvaardigheden zoals opruimen en groeten.’ Cyriel vult aan: ‘Wij hanteren strikte regels, bijvoorbeeld als het gaat om het scheldgedrag van kinderen. Als er werd gescholden, mocht het kind in kwestie vertrekken. Nu spreken ze elkaar er zelfs op aan als het gebeurt.’
conflict naar connectie

 Hoewel er verschillende ideeën bestaan over de aanpak, is er één punt waarover iedereen het eens lijkt te zijn: elke gemeente zou moeten streven naar initiatieven zoals Life Goals voor een veiligere en meer verbonden community. Daarnaast vormt samenwerking de sleutel om sociale vraagstukken aan te pakken. Laten we daarom het gesprek voortzetten en openhartig blijven praten. Want samen ontdekken we dat er nog veel meer te winnen valt, niet alleen op het sportveld, maar ook in onze communities. 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.