Kenniscentrum Sport & Bewegen heeft de verkiezingsprogramma’s voor de Tweede Kamerverkiezingen 2023 geanalyseerd. Het is pijnlijk duidelijk dat voor de meeste partijen het thema sport en bewegen geen prioriteit heeft. Sport en bewegen wordt nauwelijks gezien als oplossingsrichting bij grote maatschappelijke problemen zoals bestaanszekerheid. Terwijl juist voor mensen die moeite hebben om mee te doen aan onze maatschappij sport een heel krachtig middel is om hen te betrekken. Met de campagne ‘Sport gaat niet vanzelf!’ proberen we gezamenlijk de politiek in beweging te krijgen en sport voor mensen in een kwetsbare positie hoger op de politieke agenda te krijgen. We hebben hiervoor een open brief naar de Tweede Kamer gestuurd Want dit is heel hard nodig!  Lees hier de hele brief.

Gelukkig noemen de meeste partijen wel het belang van sport voor een vitale maatschappij. Een paar ideeën die we ondersteunen en waarvoor we ons hard maken:

“We zetten in op een ambitieus sportbeleid. Er komt een nationaal programma om sport en bewegen te stimuleren. Onze doelstelling is dat elke jongere en volwassene deelneemt aan sport en in beweging komt, of dat nu door voetbal, hardlopen of judo is. Gemeenten en lokale organisaties krijgen middelen om het lokale sportaanbod te bevorderen.” (NSC)

“D66 stimuleert de inzet van sport en bewegen als middel om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de samenleving weer deel te laten nemen. Bijvoorbeeld voor mensen met psychische problemen, verslaafden, dak- en thuislozen en (ex-)gedetineerden.” (D66)

“Sporten is de leukste manier om gezond te leven. Bij sporten staat plezier voorop. We willen dat gemeenten én het Rijk vooral kiezen voor breedtesport, waar iedereen aan kan meedoen.” (CU)

Ben je benieuwd naar alle sportieve ambities van de partijen? Check dan deze link: https://www.kenniscentrumsportenbewegen.nl/verkiezingen-2023/

 

Artikel NRC ‘De stille pandemie’: https://www.nrc.nl/nieuws/2023/10/20/over-deze-pandemie-hoor-je-niemand-er-gaan-in-nederland-5800-mensen-per-jaar-aan-dood-a4177975?fbclid=PAAaZqOmPE53NRJu0oB-NWgVolbVXff1S6vtcobEy9mb2iFdufEm1jYDgiYQM

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.