Het maatschappelijk rendement van sport kan en moet veel beter benut worden. Het positieve effect van sport op de mentale en fysieke gezondheid, de sociale cohesie en kansengelijkheid wordt niet of nauwelijks benut. Integreer sport daarom stevig in het regeerakkoord en binnen meerdere beleidsterreinen. Life Goals roept het al langer maar dit is nu ook de gezamenlijke oproep vanuit de brede sportsector onder de leus ‘Sport gaat niet vanzelf. Politiek, kom in beweging!’.  

Het is duidelijk dat sport een positief effect kan hebben op de samenleving. Toch wordt sport niet strategisch ingezet om de impact ervan optimaal te benutten bij grote maatschappelijke vraagstukken. Denk bijvoorbeeld aan de stijgende zorgkosten, toenemende polarisatie en kansenongelijkheid. Sport- en beweegstimulering kan een belangrijk deel van de oplossing zijn maar dat zie je in het beleid nauwelijks terug. Bovendien staat de sport onder druk; de sportdeelname in kwetsbare groepen loopt terug, er is minder ruimte om te sporten en er zijn te weinig vrijwilligers en medewerkers beschikbaar 

 Sport als beleidsinstrument

De sportsector doet daarom in de volle breedte* een dringend beroep op politici om sport en bewegen als serieus beleidsinstrument in te zetten. Onder andere op de beleidsterreinen gezondheidszorg, welzijn en onderwijs, maar ook bij het inrichten van de publieke ruimte en het natuurbeleid. Een paar voorbeelden: 

  • Biedt sportprofessionals de kans om zich bij te scholen op het gebied van sport voor mensen in een kwetsbare positie zodat ze hen meer en beter bereiken. Dit draagt bij aan de kansengelijkheid en werkt preventief voor de kosten in de zorg en het sociaal domein.  
  • Zet sportlocaties en -faciliteiten die overdag minder gebruikt worden, in binnen het onderwijs en als dagbesteding voor mensen in een kwetsbare positie worden ingezet. Dit biedt ook kansen voor (sport)professionals die vaak alleen in de avonduren werk hebben. 
  • Zet ook meer in op de mogelijkheid om te sporten en bewegen in de directe omgeving – van fietsstraten tot jeu de boules banen. Dit heeft een positief effect op de gezondheid en de sociale cohesie.  

Het lijkt logisch, toch komen de woorden sport en bewegen nauwelijks voor in domein overstijgend beleid. Terwijl er genoeg kansen zijn. Denk bijvoorbeeld aan het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid 

Zie de campagne video hier:

 

Heb je vragen of suggesties? Neem contact op met Minke via minke.vanderkooi@stichtinglifegoals.nl 

*De campagne “Sport gaat niet vanzelf” is een initiatief van NOC*NSF, KNVB, Platform Ondernemende Sportaanbieders, Maatschappelijke Organisaties Sport, Sportkracht12 en Vereniging Sportbedrijven Nederland. En tot stand gekomen met medewerking van kennispartners Kenniscentrum Sport en Bewegen en Mulier Instituut.  

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.