Vorige week werden wij verrast door de Postcode Loterij! Wij ontvingen een cheque met een verhoging van onze structurele bijdrage naar €300.000,- per jaar. Dat komt voor Life Goals op een erg goed moment, aangezien wij hard werken om de sportkloof in Nederland te dichten.

Een steeds groter wordende groep heeft namelijk moeite om mee te komen in onze samenleving. Deze groep mensen heeft ook geen of moeilijk toegang tot het reguliere sportaanbod. Deze mensen zitten in een kwetsbare positie omdat zij vaak een lage sociaaleconomische status (SES) hebben, soms gecombineerd met andere kwetsbaarheden zoals psychische problematiek. Hun kansen om te sporten zijn veel kleiner dan die van andere groepen. De komende jaren wil Life Goals zich verder inzetten om deze sportkloof te dichten. Mede dankzij de verhoging van onze structurele bijdrage van de Postcode Loterij kunnen wij dit doorzetten.

Met de bijdrage kunnen wij landelijke sportprojecten ontwikkelen, het probleem van de sportkloof aankaarten bij beleidsmakers en sociale sportinitiatieven ondersteunen met actiebudget zodat zij lokaal impact kunnen maken. Ook kunnen we zo de kwaliteit van onze projecten blijven waarborgen. Zo leiden we de sportcoaches in alle Life Goals gemeenten op tot Maatschappelijk Sportcoach. Met de opleiding krijgen coaches de expertise om sport echt als maatschappelijk middel in te zetten en deelnemers weerbaar te maken in plaats van kwetsbaar.

Via deze weg willen wij alle deelnemers van de Postcode Loterij ontzettend bedanken!