Op 29 november organiseerde Life Goals voorafgaand aan de WK-treffer tussen Nederland en Qatar de netwerkbijeenkomst Sporten en Mentale Gezondheid op de campus van de KNVB in Zeist. De bijeenkomst was bedoeld voor iedereen die maatschappelijke impact wil maken door middel van sport. Life Goals heeft hier actiebudget voor beschikbaar. Aanvragen van financiering voor een project kan nog tot en met 8 januari 2023.

De netwerkbijeenkomst was uitdrukkelijk niet alleen voor partners van Life Goals bedoeld, maar ook voor andere organisaties die zich op een maatschappelijke manier bezighouden met sport en zich richten op sociale kwetsbare groepen. Dat zowel huidige partners als nieuwe partijen geïnteresseerd waren in de bijeenkomst, bleek uit de opkomst. De aanwezigen vormden een mooie mix tussen bekende en nieuwe gezichten en bracht mensen van verschillende maatschappelijke en sportgerelateerde organisaties samen: van sportfondsen tot het COA (Centraal Overlegorgaan Asielzoekers) en van gemeenten tot mensen uit het gevangeniswezen. 

NetwerkbijeenkomstVan denken naar voelen
Arne de Groote, oprichter en directeur van Life Goals heet de aanwezigen welkom en benoemt ter introductie de uitdaging waar Life Goals zich voor geplaatst ziet: “10 procent van de jongeren tot en met 22 komt in aanraking met jeugdzorg. Van de sociaal maatschappelijk meest kwetsbare groep sporten 1,3 miljoen mensen niet. Juist voor deze mensen zet Life Goals zich in. En met succes: volgens onze eigen monitor ervaart 100 procent van onze deelnemers sport als een zinvolle manier om de dag te besteden, heeft 86 procent nieuwe sociale contacten opgedaan en heeft 20 procent een betere werksituatie. Daarom willen we nog meer mensen bereiken. Zodat over vijf jaar alle mensen in een kwetsbare positie toegang hebben tot sport en ze aan hun eigen Life Goals kunnen werken.”

Bram Bakker, ‘gedeserteerd psychiater’ benadruk het belang van bewegen voor onze mentale gezondheid. Hij laat de deelnemers een ademhalingsoefening doen, waarbij alle aanwezigen moeten tellen hoe vaak ze gedurende een minuut ademhalen. Een groot deel van de groep blijkt heel snel adem te halen, wat een teken is van stress. “We zijn teveel in ons hoofd bezig, wat leidt tot stress, wat vervolgens weer leidt tot allerlei klachten. Door meer te bewegen hebben we minder stress en voelen we ons beter. En dat is waar het uiteindelijk om draait. We willen ons goed voelen, in ons lichaam. We zijn namelijk net als alle andere dieren voelende wezens. Life Goals zet mensen in beweging en laat ze niet denken, maar voelen.”

Bram BakkerSport toegankelijk maken voor iedereen 
Om nog meer mensen te kunnen bereiken stelt Life Goals budget beschikbaar voor partijen en organisaties die zich op een maatschappelijke manier met sport bezig houden. Daarmee verschuift de rol van Life Goals van organisator van evenementen naar faciliteerder. Met een sterke lobby in Den Haag en bij sportfondsen en met een uitgebreid netwerk van lokale partners, die ze door middel van financiering in staat te stellen om sportieve evenementen te organiseren. Zo wil Life Goals hun grote doel voor de komende jaren bereiken: dat over vijf jaar alle sociaal kwetsbare groepen toegang hebben tot sport.

Dat het loont om als lokaal initiatief aansluiting te zoeken bij een landelijke organisatie als Life Goals, blijkt uit de reactie van een van de aanwezige partners van Life Goals. Michel Hofstede van Sportief Zeist is enthousiast over de samenwerking: “Life Goals is een sterk merk. Je organiseert geen beweegmoment, maar een Life Goals beweegmoment. Dat spreekt mensen aan. Ook is de samenwerking een goede stok achter de deur en helpt de monitoring bij het verantwoorden van wat we doen bij de gemeente.”

Ook meedoen? 
Om alle kwetsbare mensen over vijf jaar met sport te bereiken is Life Goals op zoek naar partijen en organisaties met een uitgebreid lokaal netwerk om een partnerschap mee aan te gaan. Je wordt opgeleid tot coördinator en kunt vervolgens aan de slag met een eigen project, of een van de projecten van Life Goals, zoals de MDT Set Your Life Goals of Welkom in de Sport +.

Het doel van het partnerschap is een duurzame samenwerking die leidt tot structureel sportaanbod voor doelgroepen in een sociaal kwetsbare positie. Life Goals leidt coördinatoren en coaches op, biedt hulp bij het ontwikkelen van projecten en biedt financiële ondersteuning. Partners voeren het project uit, betrekken de doelgroep en zorgen voor monitoring. Het aanmeldingsformulier en meer informatie vind je hier. Tot en met 8 januari 2023 kun je nog projectplannen indienen.

N.B. Let bij het indienen van je projectplan goed op de volgende onderdelen: 

  • Stel je activiteitenplan goed op;
  • Laat zien dat je een goed netwerk in je gemeente hebt;
  • Zorg ervoor dat je project duurzaam is opgezet en meerdere jaren kan lopen;
  • Besteed aandacht aan de begroting van je project.

Life Goals stuurt vaker mailings uit met actiebudget voor hun Life Goals projecten. Zij doen dit via een zeswekelijkse subsidiecall. Aanmelden kan via deze link.