Starting the first day with the best kick-off in the stadium

DUTCH TEXT BELOW 

It was September 14, 2021, 9:30 in the morning. After a small queue at the entrance, everyone slowly made their way onto the grounds. From Romania to Norway and from Enschede to Amsterdam. Participants were told to bring their own uniform, but also that they would be waiting for a true ‘European Life Goals Games’ uniform. Each team was recognizable. Together with two coaches, the eight participants of each team walked to their skybox. In fact, the stadium consists of all kinds of skyboxes, spread over three floors. The skyboxes are decorated with flags, scarves and other signs, making it impossible not to recognize which team is in which skybox.Openingsceremony

After everyone was all settled and already in their skyboxes, the opening ceremony could begin. Host and host P.P. welcomed everyone to the European Life Goals Games, the European sporting event in which vulnerable people can experience the power of sport. The opening was kicked off with performances by the SLR Brassbrand, four boys who, with all kinds of musical instruments and party, turned the whole stadium upside down. Not much later came I AM REDO, professional dancer with physical limitations. A perfect example for the participants that despite setbacks in life or things that do not go perfectly, you can still be successful in life. Redo: “My physical limitations have not stopped me from chasing my dreams. Through passion, creativity and perseverance, I was able to overcome myself. Now I want to inspire people to follow their dreams, believe in themselves and most of all be proud of who you are.” Redo has certainly done that.

Our ambassador Glenn Helder was also in attendance. He was interviewed by director Arne de Groote and took a penalty. Twice keeper Jasper (coach of team Utrecht) unfortunately couldn’t stop the ball. Chairman of the Board of the Life Goals Foundation, Henk Dijkstra unfortunately did not pass Jasper. Mayor Sharon Dijksma did not take a penalty, but she did the first kick-off of the opening match. It was then played by Glenn Helder, Arne de Grootte and employees of the municipality of Utrecht who, together with us, made the event possible. Opponents were participants council, who played in the beautiful uniform of the European Life Goals Games.

From there, the competition schedule began, with Life Goals Amersfoort and Lithuania leading the way. A beautiful day where teams got to know each other, volunteers and coaches worked together, people from the organization showed visitors around and thus the first day of the European Life Goals Games was a fact.

Would you like to know more about the European Life Goals Games? Visit our website!

All the news about the event can be found here.

De dag beginnen met de kick-off in het stadion

Het was 14 september 2021, half 10 ‘s ochtends. Na een kleine rij bij de ingang komt iedereen langzaam het terrein op. Van Roemenië tot Noorwegen en weer van Enschede tot Amsterdam. Er werd de deelnemers verteld om een eigen tenue mee te nemen, maar ook dat ze in afwachting zouden zijn van een waar ‘European Life Goals Games’ tenue. Elk team was herkenbaar. Samen met twee coaches liepen de acht deelnemers van elk team naar hun skybox. Het stadion bestaat namelijk uit allerlei skyboxen, verdeeld over drie verdiepingen. De skyboxen worden versierd met vlaggen, sjalen en andere aanduidingen waardoor het onmogelijk was niet te herkennen welk team er in welke skybox zit.

OpeningsceremonyNadat iedereen helemaal gesetteld en al in zijn skybox zat, kon de openingsceremonie beginnen. Presentator en host P.P. heette iedereen welke welkom bij de
European Life Goals Games, hét Europese sportevenement waarin kwetsbare mensen de kracht van sport kunnen ervaren. De opening werd afgetrapt met optredens van de SLR Brassbrand, vier jongens die met allerlei muziekinstrumenten en feest het hele stadion op z’n kop zette. Niet veel later kwam I AM REDO, professioneel danser met fysieke beperkingen. Een perfect voorbeeld voor de deelnemers dat ondanks tegenslagen in het leven of zaken die niet helemaal perfect verlopen, je alsnog succesvol kan zijn in het leven.

Redo: “Mijn fysieke beperkingen hebben mij er niet van weerhouden om mijn dromen na te jagen. Door passie, creativiteit en doorzettingsvermogen heb ik mezelf kunnen overwinnen. Nu wil ik mensen inspireren om hun dromen te volgen, in zichzelf te geloven en vooral om trots te zijn op wie je bent.” Dat heeft Redo zeker gedaan.

Ook onze ambassadeur Glenn Helder was van de partij. Hij werd geïnterviewd door directeur Arne de Groote en nam een penalty. Tot twee keer toe kon keeper Jasper (coach van team Utrecht) de bal helaas niet tegenhouden. Voorzitter van het bestuur van Stichting Life Goals, Henk Dijkstra kwam Jasper helaas niet voorbij. Burgemeester Sharon Dijksma nam geen penalty, maar zij deed de eerste aftrap van de openingswedstrijd. Deze werd vervolgens gespeeld door Glenn Helder, Arne de Grootte en werknemers van de gemeente Utrecht die samen met ons het evenement mogelijk hebben gemaakt. Tegenstanders waren deelnemersraad, die in het prachtige tenue van de European Life Goals Games speelden.

Vanaf daar begon het wedstrijdschema, met Life Goals Amersfoort en Litouwen die het spits afbeten. Een prachtige dag waarin teams elkaar leerden kennen, vrijwilligers en coaches samenwerkten, mensen van de organisatie bezoekers rondleidden en zo de eerste dag van de European Life Goals Games een feit was.

Wil je meer weten over de European Life Goals Games? Bezoek dan onze website!

Al het nieuws over het evenement vind je hier.

Europese Commissie

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.