Team BruzElles is een hecht team met veel onderling respect  

En nog een team uit België. Na eerder teams uit Antwerpen en Gent te hebben voorgesteld is nu de beurt aan ‘BruzElles’: het team met deelnemers afkomstig uit heel België, maar uitkomt voor de hoofdstad. Toevallig ook de stad waar deelnemer Angy Bougenies geboren is.  

“De meeste van onze deelnemers komen al meerdere jaren uit voor het BruzElles-team”, vertelt begeleidster Florence Dejaegher. “Tijdens evenementen in België hebben ze een goede band gesmeed. Onderling is er veel respect voor elkaar. Wat er ook gebeurt in hun leven, voetbal heeft hen verenigd, als een familie. Samen vormen ze een team van optimisme en hoop.” 

‘BruzElles’ heeft zich aangemeld voor de European Life Goals Games omdat het evenement geweldige kansen biedt aan de spelers. “We weten uit eerdere evenementen dat deelname een enorme impact heeft op de deelnemers. Ze staan meer open naar de buitenwereld, krijgen te maken met andere culturen en komen er met een beter zelfvertrouwen weer thuis.”  

Dat bevestigt het verhaal van Angy Bougenies, een van de deelnemers van team ‘Bruz’Elles’. Uitkomen voor het team heeft hem enorm geholpen om te gaan met emoties en heeft zijn zelfvertrouwen een flinke boost gegeven. Angy (29) heeft zijn leven weer op orde, inclusief appartement, stabiele baan en sportactiviteiten.   

FranceDaar zag het lang niet naar uit. Angy verliet het ouderlijke huis op 18-jarige leeftijd tegen zijn wil. “Ik had geen idee waar ik heen moest en sliep steeds op anders plekken, meldde me uiteindelijk bij de sociale dienst en slaagde erin een baan te vinden”, vertelt hij. Zijn leven leek weer de goede richting op te gaan, tot zijn beste vriend stierf. “Mijn lichaam en ziel waren niet meer aanwezig, ik brandde helemaal af en moest in het ziekenhuis worden opgenomen voor een depressie.” 

Toen Angy het ziekenhuis verliet ontdekte hij BruzElles. Altijd had hij ervan gedroom in een voetbalteam te spelen. “Dankzij het team heb ik geweldige mensen ontmoet die ik nu mijn vrienden mag noemen. Het sociale leven dat ik kwijt was heb ik weer opgebouwd. Ook heb ik mogen meedoen aan de Homeless World Cup. Echt een ongelooflijke ervaring om voor mijn land uit te komen en de Belgische kleuren te mogen dragen. Tegenwoordig voel ik me heel goed in mijn leven. Ik heb veel projecten waar ik in geloof. Kinderen en een huis bijvoorbeeld. Geen kleine projecten inderdaad, maar ik zal er alles aan doen om er te komen, hoe hobbelig die weg ook mag zijn.”  

Wil je meer weten over de European Life Goals Games? Bezoek dan onze website!

Al het nieuws over het evenement vind je hier.

— ENGLISH BELOW 

Team BruzElles is a close team with a lot of mutual respect  

And another team from Belgium. After having presented teams from Antwerp and Gent, it is now the turn of ‘BruzElles’: the team with participants from all over Belgium, but representing the capital. Coincidentally, the city where participant Angy Bougenies was born.  

“Most of our participants have been playing for the BruzElles team for several years,” explains coach Florence Dejaegher. “During events in Belgium, they have forged a good bond. There is a lot of respect for each other. No matter what happens in their lives, soccer has united them, like a family. Together they are a team of optimism and hope.”  

‘BruzElles’ applied for the European Life Goals Games because the event offers great opportunities for the players. “We know from previous events that participating has a huge impact on the participants. They are more open to the outside world, get to experience other cultures and come back home with better self-confidence.”  

This confirms the story of Angy Bougenies, one of the participants of team ‘Bruz’Elles’. Coming out for the team helped him enormously in dealing with emotions and boosted his self-confidence. Angy (29) has his life back in order, including an apartment, a stable job and sports activities.   

It did not look like that for a long time. Angy left the parental home at the age of 18 against his will. “I had no idea where to go and kept sleeping in different places, finally reported to social services and managed to find a job,” he says. His life seemed to be going in the right direction again, until his best friend died. “My body and soul were no longer there, I burned out completely and had to be hospitalized for depression.”   

When Angy left the hospital, he discovered BruzElles. Always he had dreamed of playing on a soccer team. “Thanks to the team, I met great people who I can now call my friends. I rebuilt the social life I had lost. I also got to participate in the Homeless World Cup. It was an incredible experience to play for my country and to wear the Belgian colors. Nowadays I feel very good in my life. I have many projects that I believe in. Children and a house, for example. No small projects indeed, but I will do everything I can to get there, no matter how bumpy that road may be.”  

Want to find out more about the European Life Goals Games? Visit our website!

You can find all the news about the event here.

Europese Commissie

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.