De jongste Hongaar was desnoods als verstekeling meegegaan 

Van Boedapest naar Utrecht voor de European Life Goals Games is een slordige 1300 kilometer. Tímea Turcsik, begeleider van het Hongaarse team, denkt de tocht in een uur of 14 te kunnen doen. Het hele team in twee auto’s gepropt – weet je ook meteen wat je aan elkaar hebt. 

Hongarije heeft een troef die ongetwijfeld voor verrassingen gaat zorgen in september, maar die tegelijkertijd illustreert dat de European Life Goals Games in Utrecht een serieuze ondertoon heeft. Het is de tiener Jan, geboren in Afghanistan, voor het geweld gevlucht naar Hongarije. “Voordat we de selectie bekendmaakten, vertelde Jan me dat hij zich in een tas zou verstoppen als hij niet mee zou mogen”, vertelt Tímea, “zo graag wilde hij mee.” 

Jan mocht wél mee, om meer dan één reden. “Ook al is hij de jongste, hij is een groot voorbeeld voor de volwassenen. Hij beschikt over een enorme dosis doorzettingsvermogen, enthousiasme en energie. Meer dan wie ook in het team. Bovendien is hij ongelooflijk dapper. Hij gaat elke uitdaging vol aan.” 

Voetballen tegen volwassenen is dan ook geen enkel probleem voor de jonge Afghaan die in Nederland onder de drie kleuren van Hongarije uitkomt en zich niet in een tas hoeft te verstoppen. Hij is de jongste van het team, maar ook andere Hongaren zijn allesbehalve bejaarden. Tímea: “Ze zijn jong, barstensvol energie en staan open voor nieuwe ervaringen. Voor iedereen geldt dat ze graag geïnspireerd worden door andere teams en door het voetbal interessante mensen uit andere culturen willen ontmoeten.” 

Wil je meer weten over de European Life Goals Games? Bezoek dan onze website!

Al het nieuws over het evenement vind je hier.

— ENGLISH BELOW 

Hungary 

The youngest Hungarian would have gone along as a stowaway if necessary 

From Budapest to Utrecht for the European Life Goals Games is a sloppy 1300 kilometers. Tímea Turcsik, supervisor of the Hungarian team, thinks she can do the trip in about 14 hours. The whole team crammed into two cars – you immediately know where you stand with each other.  

Hungary has an asset that will undoubtedly cause surprises in September, but at the same time illustrates that the European Life Goals Games in Utrecht have serious undertones. It is teenager Jan, born in Afghanistan, who fled the violence to Hungary. “Before we announced the selection, Jan told me he would hide in a bag if he wasn’t allowed to come,” says Tímea, “he wanted so badly.” 

Jan was allowed to come along, for more than one reason. “Even though he is the youngest, he is a great role model for the adults. He has an enormous dose of perseverance, enthusiasm and energy. More than anyone else on the team. Plus, he’s incredibly brave. He takes on every challenge.” 

Playing football against adults is therefore no problem at all for the young Afghan who comes out in the Netherlands under the three colors of Hungary and does not have to hide in a bag. He is the youngest of the team, but other Hungarians are anything but elderly. Tímea: “They are young, bursting with energy and open to new experiences. Everyone likes to be inspired by other teams and whishes to meet interesting people from other cultures through football.” 

Want to find out more about the European Life Goals Games? Visit our website!

You can find all the news about the event here.

Europese Commissie

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.