Utrecht wint bid voor European Life Goals Games 2021

Het is officieel; Utrecht wordt Host City van de eerste editie van European Life Goals games, die plaatsvinden tijdens de nationale sportweek op en rondom het Jaarbeursplein. De European Life Goals games brengen mensen in beweging die geen of moeilijk toegang hebben tot het reguliere sportaanbod, zoals dak- en thuislozen, statushouders, en tienermoeders. Er zullen rond de 400 deelnemers uit tien Europese landen deelnemen aan het event, met als voornaamste doel de doelgroep meer zelfvertrouwen te geven en hen meer sociale contacten laten opdoen.

Inclusief sporten 

Wethouder Maarten van Ooijen is trots op het binnenhalen van het bid: “Dit evenement past bij het Utrechts sportakkoord, waarin een grote rol is weggelegd voor inclusief sporten. We geloven dat deze groep gebaat is bij rolmodellen die laten zien wat sport voor hen betekent. We vervullen graag een pioniersrol met ons gastheerschap.” Naast de sporten voetbal, volleybal en basketbal die op het programma staan in september mag gemeente Utrecht ook andere sporten aandragen.

Sport én intellectuele krachtmeting

Het merendeel van de deelnemers zal op het sportveld de strijd met elkaar aangaan, een kleinere delegatie laat zich vooral uitdagen op intellectueel gebied. Ook een internationaal congres met het thema Sport als middel maakt deel uit van het programma. In de loop van 2021 zal bekend worden welke internationale gastsprekers hun opwachting zullen maken tijdens het congres. Zij zullen hun visie geven op de toegevoegde waarde van sport voor de doelgroep.

Join the discussion One Comment

 • Rob Florie says:

  Beste organisatie.

  Gefeliciteerd met het binnen halen van dit mooie sportieve evenement.
  Sport verbroedert, dit evenement biedt mensen de gelegenheid om aan iets deel te nemen wat voor andere de normaalste zaak vd wereld is. Het is goed dat organisaties, mensen zich hiervoor willen inzetten.
  Mocht er behoefte zijn aan extra ondersteuning bij het organiseren van dit sportieve evenement wil ik graag een rol van betekenis zijn.

  Als voorzitter van een voetbal vereniging, en vrijwilliger in het sociale domein en een werk achtergrond in de hospitality sector denk ik dat ik een mooie bijdrage zou kunnen leveren.
  Ik verneem graag of u wel of niet gebruik wil maken van mijn aanbod
  Met vriendelijk groet
  Rob Florie

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.