Utrecht, 30 juni 2018 – Op 29 juni 2018 heeft minister Bruno Bruins samen met vertegenwoordigers van de sport, gemeenten en maatschappelijke organisaties het eerste nationale Sportakkoord getekend. Stichting Life Goals Nederland is één van de medeontertekenaars van het deelakkoord: Inclusief sporten en bewegen.

Sport en lichaamsbeweging staan onder druk. Bijna de helft van de Nederlanders boven de 4 jaar beweegt te weinig. Bovendien kampen sportverenigingen met dalende ledenaantallen en hebben ze moeite vrijwilligers te werven. Met het sportakkoord wil de overheid bereiken dat iedereen plezier in sport kan hebben. Voor nu en in de toekomst. Met alle partijen zijn zes ambities benoemd. Ambities waar alle partijen hard aan gaan werken. Om de ambities van het Sportakkoord mogelijk te maken, investeert het kabinet tot en met 2021 elk jaar ruim €400 miljoen.


Deelakkoord 1: Inclusief sporten en bewegen
De ambitie is dat iedere Nederlander een leven lang plezier kan beleven aan sporten en bewegen. Het akkoord zegt dat sporten en bewegen vanzelfsprekend zou moeten zijn, ongehinderd door leeftijd, lichamelijke of geestelijke gezondheid, etnische achtergrond, seksuele geaardheid of sociale positie. Specifiek voor dit deelakkoord ligt de focus op mensen in Nederland die belemmeringen ervaren om te gaan of te blijven sporten en bewegen. Op dit moment voldoet ongeveer de helft van alle Nederlanders aan de beweegrichtlijn en 57 procent van de Nederlanders sport wekelijks. Bij mensen met een beperking, een laag inkomen of met een migratieachtergrond, liggen deze percentages veel lager.

Om dit te realiseren komen er meer buurtsportcoaches. Zij gaan mensen ondersteunen die belemmeringen ervaren om te kunnen sporten. En zij gaan de sportaanbieders helpen om deze sporters te kunnen bedienen. Daarnaast wordt het aantal hulpmiddelen om te sporten voor sporters met een beperking vergroot en zijn de belangrijkste randvoorwaarden voor inclusief sporten en bewegen verbeterd.
Sportakkoord

Arne de Groote, directeur Stichting Life Goals Nederland, tijdens de ondertekening van het Sportakkoord.

Alliantie Sporten en bewegen voor iedereen
De partijen die het deelakkoord hebben ondertekend hebben afgesproken de alliantie ‘Sporten en bewegen voor iedereen’ op te richten. De alliantie bestaat uit NOC*NSF, VSG, Sportkracht 12, MEE NL, Jeugdfonds Sport & Cultuur, John Blankenstein Foundation, Ouderenfonds, Uniek Sporten en Stichting Life Goals Nederland. Samen met de partijen gaan we de ambities uit het sportakkoord uitwerken en uitvoeren.

De alliantie zet de komende tijd de volgende acties in gang:

  • De inrichting van een landelijk netwerk voor kennisuitwisseling, bewustwording en stimulering van ‘inclusief sporten en bewegen’;
  • De uitvoering van een campagne onder de naam ‘Sporten voor iedereen’, om zo bekendheid voor de ambities te generen.

Als medeondertekenaar van het Sportakkoord gaat Stichting Life Goals Nederland zich de komende jaren hard maken om meer mensen aan het sporten te krijgen. Daarbij gaat onze aandacht vooral uit naar kwetsbare mensen.

Stichting Life Goals Nederland wordt financieel ondersteund door: VriendenLoterij, Leger des Heils, Rabobank Foundation, Adessium Foundation en de Zorg van de Zaak Foundation.

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.