“Het is nooit te laat om talenten te ontdekken”

Utrecht, 22 augustus 2017 – Johan Wakkie is lid van de Raad van Inspiratie van Life Goals. Hij zet zich al vele jaren in om zoveel mogelijk kinderen te laten bewegen en te sporten.

Een klein duwtje. Dat is wat soms het verschil kan maken. Het verschil tussen geluk en geen geluk. Tussen meedoen en niet meedoen. Een leraar, een coach, een ouder – iedereen kent wel iemand die je een duw in de goede richting gaf toen je eraan toe was. Of inspiratie nodig had. Die ervoor zorgde dat je talenten ontdekte die je zelf nog niet had gezien.

De momenten dat iemand je zo’n duw gaf zijn de momenten waar je later in je leven aan terugdenkt. Vaak tijdens moeilijke periodes. Als je even vast zit in het leven, er zelf niet meer uitkomt of voor belangrijke beslissingen staat.

Sport betekent veel in levens van kinderen
Toen ik voor het Jeugdsportfonds werkte, kregen we vaak bedankjes van moeders voor de jaarlijkse steun. Bijna altijd schreven die moeders over wat sport voor hun kinderen had betekend. Sport bracht structuur, leerde de kinderen op tijd te komen, met andere kinderen samen te spelen, complimenten te krijgen maar ook te verliezen. De discipline zorgde ervoor dat schoolprestaties verbeterden. De kinderen werden gezonder, schreven de moeders, want ze gingen beter eten. Veel van de moeders gaven aan dat ze een ander kind hadden gekregen. Sommige kinderen hadden echt talent, belandden in hogere teams en werden zo een voorbeeld voor buurtgenoten.

Ervaringen die je op jonge leeftijd opdoet, zeker als dat tijdens de vormende jaren gebeurt, blijven je de rest van je leven bijstaan. Dat zijn de jaren waarin de hersenen zich volop ontwikkelen. Die hersenen ontwikkelen zich bij kinderen vooral bij vier activiteiten: bewegen, gezond eten, muziek en denksport. Bij dat laatste kun je bijvoorbeeld denken aan schaken.

Sporten en bewegen loont
Mijn vriend, inspirator en mede Life Goals Raad van Inspiratie lid Erik Scherder heeft zich de afgelopen jaren als hoogleraar neuropsychologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam uitgebreid verdiept in de manier waarop de hersenen zich als gevolg van deze activiteiten ontwikkelen. Sporten en bewegen loont, aldus de professor. Niet alleen omdat het goed voor je lijf is, ook je brein raakt zo in topconditie. Het is dan ook zaak sporten toegankelijk te maken voor zoveel mogelijk mensen.

Nu weet ik dat niet iedereen dezelfde kansen krijgt in het leven. Niet iedereen heeft mensen om zich heen die inspireren of motiveren. Niet iedereen krijgt het duwtje op het juiste moment. Op dit moment dat ik dit blog schrijf is het zomer: om me heen hoor ik ouders zeggen dat ze hun kinderen op zeil-, hockey- of andere kampen sturen. Op talencursussen in het buitenland. Geweldig natuurlijk – het is een goede manier om je kind nieuwe ervaringen op te laten doen.

Maak sporten voor kinderen toegankelijk
Bij hockeyclub Feijenoord op Zuid zag ik hoe initiatiefnemer Paul Veldhuizen kinderen van allochtone afkomst bij de club wilde betrekken. Het veld van de club lag op loopafstand, toch kwamen deze kinderen er nooit. Paul nodigde de kinderen uit, maakte het toegankelijk en organiseerde sportactiviteiten voor de kinderen uit de buurt. Inclusief hockey, maar ook andere sporten.

Ook de ouders werden uitgenodigd. Ze kwamen, eerst wat onwennig, maar vanaf het moment dat ze op een winterse dag zagen dat hun kinderen blij en enthousiast aan het sleeden waren op het hockeyveld waren ze om. Bij Feijenoord op Zuid komen nu meer dan 350 kinderen die er na school onder begeleiding spelen en te sporten.

Geweldig natuurlijk. Helaas loopt er niet bij iedere sportvereniging iemand als Paul Veldhuizen rond. Het ene kind heeft dus meer kansen dan het andere. Nu kan een zomer op straat voetballen ook leuk zijn, maar de kans dat een kind dan nieuwe ervaringen opdoet die hem echt verder brengen in het leven is klein.

Ook het brein van volwassenen moet geprikkeld worden
Daarom heb ik me jarenlang ingezet voor het Jeugdsportfonds. Dat fonds maakt sporten toegankelijk voor kinderen uit gezinnen die zelf de contributie of uitrusting niet kunnen betalen. Het is ontzettend belangrijk deze kinderen niet uit te sluiten maar juist erbij te houden.

Voor kwetsbare volwassenen is er geen sportfonds. Terwijl ook voor volwassenen geldt dat zij zich ontwikkelen door het opdoen van ervaringen. Dat gaat weliswaar niet even snel als bij kinderen, maar toch is het belangrijk kwetsbare volwassenen niet links te laten liggen. Om ze niet in hun vaak geïsoleerde omgeving te laten leven, maar vooral positieve ervaringen te laten opdoen. Ook hun brein moet geprikkeld worden.

Life Goals werkt met Maatschappelijke Sportcoaches, speciaal opgeleid om mensen uit de doelgroep van Life Goals persoonlijk te begeleiden en verder te helpen. Een klein duwtje in iemands rug kan het verschil maken tussen meedoen en niet meedoen. In sommige gevallen helpt een schop onder iemands kont beter. Ook goed. Het is nooit te laat om talenten te ontdekken.

Johan Wakkie (24 januari 1953) is lid van de Raad van Inspiratie van Life Goals. 21 jaar was hij werkzaam bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond waar hij in 1994 algemeen directeur werd. Wakkie zorgde er met zijn bestuur en team van het bondsbureau voor dat de verenigingen werden ondersteund in de grote verandering van traditionele clubs naar clubs die belangrijke maatschappelijke functies vervullen. Van 2006 tot en met 2012 was hij voorzitter van het Jeugdsportfonds. Het fonds ondersteunt kinderen waarvan de ouders of verzorgers geen geld hebben om de contributie van een sportvereniging te betalen.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.