Utrecht, 26 april 2017 – Even terug in de tijd. Het is 2008. Binnen het Leger des Heils wordt druk nagedacht over de invulling van de vrije tijd van onze cliënten. Er is een groot risico voor hen bij de terugkeer naar de samenleving als er geen zinvolle activiteiten worden gedaan in de vrije tijd. Activiteiten op de gebieden van sport, maar ook kunst en theater. Met andere woorden: activiteiten die passen bij de behoeften, wensen en dromen van de cliënt.

Tijdens dit proces van nadenken komt er een verzoek van de directeur van de stichting Meer dan Voetbal binnen bij het hoofdkantoor in Almere. Zijn vraag: kan het Leger des Heils meewerken aan de opzet van een landelijke straatvoetbal competitie met de naam Dutch Homeless Cup?

Geschenk uit de hemel
Het antwoord is snel gegeven: ja. In onze termen; Edu Jansing, toen directeur van Meer dan Voetbal, is een geschenk uit de hemel. Door middel van deze competitie kunnen we handen en voeten geven aan de wens iets met sport te gaan doen in de ondersteuning en begeleiding van onze mensen. Natuurlijk er is meer dan voetbal, maar laten we met voetbal beginnen.

Ik kan mij de dag nog heel goed herinneren in het voorjaar van 2008. De eerste competitiedag tijdens de parade in Den Bosch. Zou ieder team wel komen? Ja dus. Een geweldige start. Het begin van iets moois dat tot op de dag van vandaag nog steeds een fenomeen is. De bal rolt maar door.

De eerste conclusie naar aanleiding van de eerste dag; sport als middel werkt. Er is sprake van een leuke dag, sportief gedrag en stralende gezichten.

Uitgedaagd worden mee te doen
Deze conclusie is overeind gebleven gedurende al die jaren tot nu.

Inmiddels spreken we over Life Goals Events. De Dutch Street Cup speelt natuurlijke een grote rol tijdens een event. Het gaat er om dat zoveel mogelijk mensen die om wat voor reden dan ook niet tot sporten en bewegen komen, uitgedaagd worden mee te doen. Een leuke dag hebben, nieuwe contacten leggen, aangezet worden tot een structurele invulling van hun vrije tijd.

Meer bewegen en samen sporten leidt tot ander gedrag, een ander voedingspatroon. Het heeft effect op alle facetten van je bestaan. Misschien brengt het je een betaalde baan of een geweldige plek als vrijwilliger of ervaringsdeskundige bij het Leger des Heils. Jouw ervaringen kunnen door jouw deskundigheid anderen helpen de volgende stap naar een ander leven te zetten.

Stichting Life Goals is gedurende al die jaren een geweldige partner voor het Leger des Heils om doelen te stellen en te halen. Zij vinden de juiste partners om de sportprogramma’s waaronder de Dutch Street Cup, maar ook de opleiding tot Maatschappelijk Sportcoach, gestalte te geven. Heel veel medewerkers en vrijwilligers hebben de opleiding gevolgd en zetten de opgedane kennis om in geweldige activiteiten voor onze deelnemers.

Onze cliënten zijn deelnemers geworden
Deelnemers? Zo noemen we binnen het Leger des Heils onze cliënten. Iedereen die door ons wordt ondersteund en begeleid neemt deel aan een of meerdere programma’s. Waaronder de sportprogramma’s.

Een nieuwe tak van sport is de opleiding tot scheidsrechter voor onder andere (oud)deelnemers aan de Dutch Street Cup. Een mooi initiatief met nieuwe kansen voor de toekomst.

Sport als middel en het Leger des Heils een mooie combinatie? Jazeker, het sportaanbod is niet meer weg te denken uit ons assortiment van programma’s.

Succesvolle combinatie
Stichting Life Goals en het Leger des Heils een succesvolle combinatie? Jazeker en toekomstbestendig zeker met de uitrol van lokale Life Goals stichtingen. De uitvoering van plannen en programma’s zo dicht mogelijk bij de praktijk in de regio en de stad.

Samen de verbinding zoeken met verenigingen, partners zoals onder andere het bedrijfsleven, opleidingsinstituten, de overheid en anderen om mensen aan de randen van de samenleving duurzaam perspectief te bieden.

Move to inspire, Inspire to Move

Rien Timmer

Rien Timmer is senior beleidsmedewerker en projectmanager vrije tijd voor iedereen bij het Leger des Heils.