Dutch Street CupHomeless World Cup

Evaluatie Homeless World Cup: grote positieve invloed op deelnemers

By 19 October 2016 No Comments

Van 10 tot 16 juli vond in the heart of Glasgow, het drukke George Square, de Homeless World Cup plaats. Voetbal voor mensen uit de maatschappelijke opvang, voetbal in het teken van persoonlijke ontwikkeling. Het evenement en de aanloop daartoe heeft een grote positieve invloed op de deelnemers gehad, zo blijkt uit de evaluatie.

Jaarlijks organiseert Stichting Life Goals de Dutch Street Cup. Uit de deelnemers van dat toernooi worden 16 voetballers geselecteerd die naar de Homeless World Cup (HWC) gaan, acht mannen en acht vrouwen. Het gaat niet om de voetbalkwaliteiten maar om de persoonlijke ontwikkeling van de voetballers.

Leven gaat “de goede kant” op
Vanwege de grote impact op hun leven worden deelnemers aan de HWC voor, tijdens en na het evenement begeleid. Ook vindt er altijd een evaluatie plaats waarin deelnemers naar ervaringen worden gevraagd.

“Deelname aan de Homeless World Cuo heeft gedaan wat we van tevoren met zijn allen hoopten: de voetballers hebben door het succes van het evenement de bevestiging gekregen dat hun leven de goede kant opgaat”, zegt bondscoach René van Rijswijk. “Dat geeft hen een enorme boost.”

Resultaten evaluatie
Uit de evaluatie van de Homeless World Cup in Glasgow blijkt onder meer dat:

  • Omgang met anderen: 62% van de deelnemers geleerd heeft om beter met andere mensen om te gaan. Het werken in een groep is vaak intens en dwingt deelnemers zich op dit punt te ontwikkelen.
  • Sociale vaardigheden: 62% verbetering heeft ondervonden in hun sociale vaardigheden. Deelnemers geven aan beter te kunnen communiceren, open te staan voor anderen, makkelijker contact te maken met anderen en zichzelf beter te representeren.
  • Sociale contacten: 69% heeft het gevoel gekregen ergens bij te horen en nieuwe sociale contacten te hebben opgedaan tijdens de Homeless World Cup.
  • Respect: 85% heeft geleerd om anderen beter te respecteren. Onder respect valt het leren van andere culturen, het accepteren van verschillen en het gelijk behandelen van verschillende mensen.
  • Zelfvertrouwen: 31% geeft aan dat het zelfvertrouwen is verbeterd.

Om tot deze resultaten te komen waren de Life Goals Sessies van groot  belang. Deze sessies, of teambesprekingen, staan in het teken van persoonlijke ontwikkeling en teambuilding.

Niet willen missen
De voetballers hebben deze sessies als ‘zeer nuttig’ en ‘goed’ ervaren. Het gaf ze de ruimte om afspraken te maken, hun problemen uit te spreken en deze samen op te lossen. Deelnemers geven aan stappen te hebben gemaakt op communicatief en sportief niveau en te hebben geleerd positief te blijven.

Alle voetballers zeggen dat ze de ervaring niet hadden willen missen. “Dit is een belangrijk punt dat ik ga meenemen voor de rest van mijn leven. Door deze ervaring ga ik nog harder vechten voor het goede leven”, aldus deelnemer Gerben.

Voor een samenvatting van het evaluatierapport klik hier