Algemeen

Vacature: Life Goals zoekt sociaal ondernemers in de sport die maatschappelijke impact willen creëren

By 4 August 2016 No Comments

Life Goals is een stichting die sportprogramma’s aanbiedt voor mensen uit de Maatschappelijke Opvang. Deze mensen verkeren vaak in een uitzichtloze situatie, maar ook zij dromen van een positieve toekomst. Sport kan hieraan een waardevolle bijdrage leveren. Sport kan het vonkje zijn, de inspiratie om het leven weer op te pakken. Met onze sportprogramma’s brengen wij jaarlijks duizenden mensen in beweging. Move to inspire, inspire to move!

Life Goals zoekt: sociale ondernemers
Life Goals is op zoek naar sociale ondernemers die geloven in sport als middel. Ben jij overtuigd van de waarde van sport voor deze doelgroep? Ben je in staat dit over te brengen? Heb jij ervaring met het opzetten van projecten en het verbinden van publieke en private organisaties? Ga jij harder lopen van een combinatie van zakelijke targets en menselijke groei?

Dan ben jij misschien wel de Life Goals ondernemer die wij zoeken.

Wat verwachten wij van sociale ondernemers
Als sociaal ondernemer in de sport wacht je de uitdaging om in jouw stad een Life Goals Programma op te starten en uit te bouwen.

Het doel is om binnen een jaar een eigen Life Goals onderneming op te zetten. Dat doe je niet alleen. Wij helpen jou met een intensieve opleiding. Onze slagvaardige centrale organisatie begeleidt en ondersteunt je bovendien op het gebied van marketing, subsidiemogelijkheden en innovatieve toepassingen. Zelf ben je verantwoordelijk voor het lokale netwerk.

Je krijgt een persoonlijke toolkit en er is veel kennisdeling met je collega’s uit andere steden. Daarnaast introduceert Life Goals je regelmatig bij onze landelijke partners uit de zorg- en welzijnswereld en de sport. Zo helpen we je netwerk uit te breiden zodat je uiteindelijk in staat bent zelfstandig te opereren.

Wij bieden een onkostenvergoeding voor de eerste drie maanden. Het doel is om binnen een jaar een eigen Life Goals onderneming te runnen en zo een inkomen te genereren. Niet voor niets hebben we het over ‘sociale ondernemers’.

Wat ga je doen?
Jouw primaire doel is om een sportaanbod voor mensen uit de maatschappelijke opvang te creëren. Om dit te realiseren is er een coalitie van partners nodig. Hiertoe neem jij het initiatief. Tot deze coalitie behoren altijd de sportvereniging(en), de instelling(en), de gemeente en mogelijk lokale sponsoren/fondsen. In sommige steden is deze coalitie al geformeerd en is het aan jou het initiatief vorm te geven. In andere steden beginnen we op 0 en vormt jouw netwerk de basis voor zo’n coalitie. Voor de uitvoering werk je samen met Maatschappelijke Sportcoaches.

Life Goals werkt in elke stad volgens een vaste methodiek. We gebruiken een opleidingstraject, een monitorsysteem, landelijke evenementen en inhoudelijke sessies. Binnen deze kaders bij jij vrij om te ondernemen en jouw organisatie op eigen wijze te financieren en vorm te geven.

Geïnteresseerd?
In oktober starten wij met de opleiding voor de eerste 8 Life Goals ondernemers. Ben je geïnteresseerd? Stuur dan voor 20 augustus je CV en een motivatiebrief waarin de onderstaande vragen worden beantwoord naar info@stichtinglifegoals.nl. In september vinden er gesprekken plaats met potentiële kandidaten.

  • Schets een beeld hoe jouw Life Goals Programma eruit ziet over twee jaar. Wat heb je van de landelijke Life Goals organisatie aan ondersteuning nodig om dit te realiseren?
  • Beschrijf waar voor jou als potentiële Life Goals ondernemer de prioriteiten liggen in: het eerste kwartaal, het tweede kwartaal, na één jaar en na het tweede jaar.
  • Waaruit blijkt dat jouw netwerk sterk genoeg is en je over voldoende kennis en vaardigheden beschikt om een Life Goals initiatief tot een succes te maken?
  • Noem twee vergelijkbare sociaal ondernemers initiatieven die jou inspireren en benoem waarom.

Voor meer info over de functie kan je contact opnemen met Arne de Groote via onderstaande gegevens.

Stichting Life Goals
Woudenbergseweg 56-58
3707HX  Zeist
Tel: 0343-499787
stichtinglifegoals.nl