Dutch Career CupDutch Street CupDutch Trainee CupMaatschappelijke Sportcoach

Convenant ‘Sport als Middel’: Meer kwetsbare mensen aan het sporten

By 31 March 2015 No Comments

AMSTERDAM, 31 maart 2015 – Zeven organisaties en overheidsinstellingen hebben vandaag in Amsterdam het convenant ‘Sport als Middel’ ondertekend. Ze spreken uit om samen te gaan werken in het aanbieden van sport aan kwetsbare mensen. 

Het convenant heeft als doel om gezamenlijk meer mensen die in een sociaal kwetsbare positie verkeren, te ondersteunen bij de beoefening van sport. Het gaat hierbij om mensen die in aanraking staan met een van de convenantpartners zoals het Gevangeniswezen, Reclassering of Leger des Heils.

De ondertekenaars van het convenant onderschrijven de visie dat sport bijdraagt aan een betere gezondheid, zowel mentaal als fysiek. Sport maakt het mogelijk grenzen te verleggen en het gevoel van eigenwaarde te hervinden. Bovenal leiden sporten en bewegen tot sociale inclusie. Op die manier kan de basis worden gelegd voor verdere participatie, waaronder bijvoorbeeld het vinden van gepaste huisvesting, een betaalde baan, opleiding of vrijwilligerswerk.

Stichting Life Goals is de initiatiefnemer van de samenwerking. Directeur Arne de Groote zei over de ondertekening: “Afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd om de sportparticipatie in Nederland te verhogen en wat blijkt is dat juist bij kwetsbare mensen, welke in aanraking zijn met genoemde organisaties, de sportparticipatie achter blijft. Terwijl sport juist voor deze mensen een enorme opsteker kan zijn. Vanuit de aangesloten organisaties is er grote behoefte aan aansluiting met de sportwereld, vandaar dat wij erg blij zijn dat partijen hier de krachten bundelen.”

Algemeen directeur Cornel Vader sprak namens het Leger des Heils: “Jaarlijks bedienen wij vele duizenden cliënten. Over het algemeen mensen met en ernstig verstoord ritme. Wij proberen om deze mensen zo snel mogelijk weer aansluiting te laten vinden met het ‘normale leven’. Sport is daar een essentieel onderdeel van en dus zijn wij erg blij met deze samenwerking”.

Wim Ludeke, bestuurslid bij NOC*NSF: “Wellicht wordt NOC*NSF nog vaak geassocieerd met topsport. Maar NOC*NSF richt zich juist ook op het verhogen van de sportdeelname in Nederland. Zoveel mogelijk mensen moeten kunnen genieten van sport, want deelnemen aan sport betekent ook deelnemen aan de maatschappij. Daarnaast levert sport een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van het zelfvertrouwen en bevordert het de gezondheid. Sport kan juist ook voor kwetsbare doelgroepen veel betekenen en om die reden ondertekenen we dit convenant dan ook met veel plezier! Want we winnen veel met sport.”

De partijen die het convenant ondertekend hebben, zijn: Stichting Life Goals, NOC*NSF, Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), Reclassering Nederland, de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg, Federatie Opvang en CIOS Heerenveen-Leeuwarden.