Dutch Trainee Cup

Eerste ervaringen uitvoerders Dutch Trainee Cup gedeeld in Zeist

By 28 January 2015 No Comments

ZEIST, 28 januari – In Zeist vond op 20 januari de eerste bijeenkomst plaats voor de Dutch Trainee Cup, een sportparticipatieprogramma van Stichting Life Goals. Het programma staat als interventie op de menukaart van de Sportimpuls-subsidieregeling. Maar liefst zeven aanvragen werden verleden jaar goedgekeurd en zijn inmiddels gestart. Afgelopen dinsdag werden de eerste ervaringen met elkaar gedeeld met de coördinatoren van de programma’s.

Sportclubs Lac Frisia 1883 Leeuwarden, DSS Haarlem, Vitale Sportvereniging Enschede, AVV Columbia Apeldoorn, Macs Moves Zwolle en partner Leger des Heils waren aanwezig bij interventie-eigenaar Life Goals. Het doel van de bijeenkomst was zoals Life Goals directeur Arne de Groote formuleerde: “Elkaar te informeren over de voortgang, opgedane ervaringen en inzichten met elkaar te delen en good practices in de projecten te integreren.” 

Alle Dutch Trainee Cup-interventies zijn gestart op 1 november 2014. In het programma wordt sport als middel ingezet om mensen niet alleen op sportief gebied te betrekken bij de vereniging maar hen ook werkervaring te bieden door het uitvoeren van vrijwilligerswerk bij de club. Om dat te bereiken worden in de interventies sportclubs en zorg- en welzijnsinstellingen met elkaar verbonden. Hierin speelt de Maatschappelijke Sportcoach, die opgeleid is door Stichting Life Goals, de rol als verbinder tussen beide sectoren.

Uit de gedeelde ervaringen, bleek dat de aanwezige partijen in de beginfase nog zoeken naar de juiste manier van samenwerken. Of in de woorden van Leger des Heils coördinator Marja van der Ham: “Het is zoeken naar het juiste evenwicht tussen twee sectoren. Beiden kennen elkaar pas net”. De Maatschappelijke Sportcoach speelt hierin een belangrijke rol. Zij zijn de trekkers die het project vorm en inhoud geven. Zo geven zij leiding aan de wekelijkse sporttrainingen en vergroten zij het lokale draagvlak door er wijkteams, buurtsportcoaches en andere partners bij te betrekken. En dat lukt aardig: Inmiddels vinden sporten als voetbal, streetdance, zelfverdediging, fitness, atletiek, wandelen, hardlopen en mountainbiken plaats. Lac Frisia 1883 schafte hiervoor maar liefst acht fietsen aan, die gesponsord werden door een lokale fietsenhandelaar.

Voorts kwam ook het Life Goals-monitorsysteem aan de orde. Dit programma wordt gebruikt door de uitvoerders van de programma’s en geeft in een oogopslag zicht op de progressie die de deelnemers boeken. Op 11 februari vindt een speciale workshop plaats die gebruikers helpt om het systeem onder de knie te krijgen. Tot slot werd besloten dat bij elk project een ‘meeloop dag’ zal plaatsvinden waar andere projectcoördinatoren, zorgpartners en Life Goals het sportprogramma van nabij meemaken.

Dutch Trainee Cup
De Dutch Trainee Cup is dé nationale sport / participatiecompetitie waarmee kwetsbare mensen met meervoudige problematiek worden betrokken bij de sportvereniging. De deelnemers werken aan eigen geformuleerde Life Goals, sporten actief bij de sportclub waarmee zij hun gezondheid verbeteren en vrijwilligersactiviteiten uitvoeren. De deelnemers bevinden zich op trede 3 en 4 van de participatieladder. Ook uw gemeente heeft de mogelijkheid om aan te sluiten op dit succesvolle programma. Voor meer informatie over de Dutch Trainee Cup: info@stichtinglifegoals.nl