ARNHEM, 15 augustus 2014 – Op 20 augustus van 10.30 – 11.00u wordt tijdens de door Federatie Opvang in Papendal georganiseerde Meedoen Dag voor cliënten uit de Maatschappelijke Opvang een gezamenlijk project van Provincie Gelderland, Gelderse Sport Federatie, Federatie Opvang en Stichting Life Goals gepresenteerd om de komende drie jaar 180 Gelderse professionals en vrijwilligers in de georganiseerde sport en zorg- en welzijninstellingen op te leiden tot Maatschappelijk Sportcoach. Deze coaches worden in de driedaagse, door Stichting Life Goals, Gelderse Sport Federatie en Federatie Opvang opgezette cursus Maatschappelijke Sportcoach kennis en handvatten bijgebracht om kwetsbare mensen te stimuleren om te gaan sporten en bewegen en hen hierbij te begeleiden. De cursus wordt afgerond met het certificaat Maatschappelijke Sportcoach. Het project zal worden toegelicht door Bas Toorenburg, directeur Federatie Opvang, Wim Ludeke, NOC&NSF en bestuurder Stichting Life Goals, en Tjienta van Pelt, directeur Gelderse Sport Federatie. Ook zal een vertegenwoordiger van de provincie Gelderland aanwezig zijn.

Het is de bedoeling dat in de pilot minimaal 500 mensen uit de doelgroep onder de regie van de opgeleide Maatschappelijk Sportcoaches gaan sporten en bewegen bij een sportclub. De pilot vormt de opmaat naar structurele  samenwerking tussen sportclubs en zorg- en welzijninstellingen waarmee sporten en bewegen voor kwetsbare mensen een vaste plek krijgt in de lokale gemeenschap.

“Met de Maatschappelijke Sportcoach wordt de begeleiding en coaching van sporten en bewegen voor kwetsbare mensen verder geprofessionaliseerd”, zegt NOC&NSF en Life Goals bestuurder Wim Ludeke. “Hiermee krijgt de provincie Gelderland een professioneel kader dat de sport- en beweegparticipatie van deze doelgroep gaat stimuleren en draagt het project bij aan de + 10% sportparticipatie doelstelling van het NOC&NSF.”

Bas Toorenburg, directeur Federatie Opvang, wijst erop dat met dit project een brug wordt geslagen tussen sport en opvang. “De Maatschappelijke Sportcoach vormt de schakel tussen sport en opvang”, vult hij aan, “en zorgt ervoor dat we onze krachten bundelen om  cliënten uit de Opvang structureel te laten sporten en bewegen en daarmee een stap te zetten naar volwaardige participatie in de samenleving. Federatie Opvang ziet sporten en bewegen als basis voor het weer meedoen in de maatschappij. Vandaar onze slogan “Bewegen is Meedoen.”

Tjienta van Pelt, directeur Gelderse Sport Federatie, benadrukt dat met dit project een substantiële bijdrage wordt geleverd aan de in het beleidsplan Gelderland Sportland 2010-2016 geformuleerde doelstelling om meer kwetsbare mensen met een lage sociaal economische status aan het sporten en bewegen te krijgen. ” Met de Maatschappelijke Sportcoach zet de provincie Gelderland een belangrijke stap om de sport- en beweegparticipatie van kansarme groepen te verhogen. Gelderland vervult hiermee een koplopersfunctie en wij zijn de provincie dankbaar dat zij dit project met een subsidie mogelijk heeft gemaakt.”

Om de daad bij het woord te voegen zullen Wim Ludeke, Bas Toorenburg en Tjienta van Pelt samen met cliënten van de Maatschappelijke Opvang meedoen aan de Zeskamp op de Meedoen Dag.

De cursus Maatschappelijke Sportcoach is bedoeld voor iedereen die sport wil aanbieden aan kwetsbare mensen. Voor particulieren, medewerkers van zorg- en welzijninstellingen, sporttrainers, buurtsportcoaches en andere geïnteresseerden.

Media zijn van harte welkom.

Wat: Introductie project Maatschappelijke Sportcoach Gelderland
Waar: Meedoen Dag Cliënten Opvang in Papendal
Datum: 20 augustus, 10.30 – 11.00u
Wie: Introductie door Bas Toorenburg, directeur Federatie Opvang, Wim Ludeke, NOC &NSF en bestuurder Stichting Life Goals, Tjienta van Pelt, directeur Gelderse Sport Federatie.

Persvoorlichting: Johan Kelders, 06-45041868

Provincie Gelderland, Stichting Life Goals, Gelderse Sport Federatie en Federatie Opvang bundelen krachten om professionals en vrijwilligers in de sport en zorg- en welzijninstellingen tot Maatschappelijk Sportcoaches op te leiden. Bij interesse in de cursus of voor het aanvragen van meer informatie stuur dan een mail naar: info@stichtinglifegoals.nl