Maatschappelijke Sportcoach

Cursisten Maatschappelijke Sportcoach Breda ontvangen certificaat

By 1 November 2013 No Comments

BREDA, 1 november 2013 – Vandaag hebben elf cursisten het certificaat Maatschappelijke Sportcoach uit handen van Bob Bergkamp (wethouder sport en maatschappelijke ontwikkeling) ontvangen. 

Bij sportvereniging BSV Boeimeer kwamen de cursisten drie dagen (4 & 18 oktober en 1 november) bij elkaar om de cursus Maatschappelijke Sportcoach te volgen. De cursus biedt handvatten om sport aan te bieden aan kwetsbare mensen. Het elfkoppige deelnemersveld bestond uit zowel sportcoaches als mensen die werkzaam zijn in de zorgverlening, afkomstig van de organisaties SMO Breda, Leger des Heils en sportvereniging BSV Boeimeer.

Ook de KNVB is partner in het project. Zij zet de cursus in als pilot om verenigingen voor te bereiden op de komst van nieuwe doelgroepen binnen de vereniging zoals cliënten uit de Maatschappelijke Opvang of andere zorginstellingen. Bob Bergkamp, wethouder sport en maatschappelijke ontwikkeling, ziet de cursus als een waardevolle investering: “Iedereen moet kunnen sport in Breda. De Maatschappelijke Sportcoaches gaan hier een wezenlijke bijdrage aan leveren door anderen te motiveren én door zelf te sporten. Ik ben dan ook zeer enthousiast over dit initiatief.”

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.