MDT Set Your Life Goals

MDT Set Your Life Goals

In Nederland heeft naar schatting bijna een kwart van de jongvolwassenen een psychische aandoening. Ook steeds meer publicaties melden dat ook onder jongeren een stijging is van psychische klachten, waaronder angst, eenzaamheid en depressies.  Deze groep jongeren kampt steeds vaker met multi-problematiek waardoor zij vroegtijdig schoolverlaten, in sociaal isolement raken en moeite hebben om te participeren in de samenleving.   

Voor deze groep kwetsbare jongeren is het van groot belang om de vicieuze cirkel die is ontstaan te doorbreken en nieuwe doelen te stellen in hun leven. Een plek waar zij letterlijk en figuurlijk in beweging komen, hun talenten ontdekken en weer toekomstperspectief kunnen creëren. Set Your Life Goals biedt deze plek.  

Hoe ziet de MDT Set Your Life Goals er in de praktijk uit?
De MDT Set Your Life Goals is laagdrempelig, persoonlijk erkend en heeft een vaste structuur. Het traject bestaat uit 3 fases:

1.    De ontdekking: Jongeren krijgen middels 8 Life Goals sessies van 4 uur een prikkel om hun talenten te ontdekken. Zo leren ze zichzelf beter kennen en weten ze waar hun interesses liggen. Ze stellen doelen op in hun eigen ‘Life Goals Plan’.
2.    De doe-plek: Met dit plan op zak worden jongeren ‘gematched’ aan een doe-plek uit het netwerk van Life Goals Nederland of de Life Goals partner. Zes uur per week gedurende 8 weken ervaren jongeren hoe ze hun eigen talenten en krachten in kunnen zetten voor een ander.
3.    Het sportfestival: Het traject sluit feestelijk af met het organiseren van een sportevenement voor diverse doelgroepen. Samen vormen jongeren een projectteam waarbinnen ze werken aan verschillende thema’s op basis van hun eigen ontwikkeldoel.

Klik hier voor de jongerenwebsite.
MDT SYLG

Meedoen aan de MDT Set Your Life Goals?

Meedoen aan de MDT Set Your Life Goals?

Ben je een lokale sportondernemer, verenigingsbestuur, jongerenwerker of zorgverlener en wil je dit project uitvoeren? Neem contact op met silke.lauteslager@stichtinglifegoals.nl

Meer informatie over Stichting Life Goals

Meer informatie over Stichting Life Goals