Henk Dijkstra

Henk Dijkstra

Henk Dijkstra begon zijn loopbaan bij het Leger des Heils in 1974 als recreatie-leider en sportinstructeur. Daarna studeerde hij Maatschappelijk Werk en werkte hij als maatschappelijk werker bij een afdeling voor dak- en thuislozen van het Leger des Heils aan de Zeeburgerdijk in Amsterdam. Vervolgens werd hij directeur van het Maatschappelijk Centrum, toen één van de drie Amsterdamse eenheden van het Leger des Heils. Op dit moment is Henk algemeen directeur van de Goodwillcentra in Amsterdam. Hij combineert zijn werk voor het Goodwillcentra Amsterdam met vele andere maatschappelijke functies. Henk is kapelmeester van twee Brass Bands van het Leger des Heils.

Meer informatie over Stichting Life Goals

Meer informatie over Stichting Life Goals