Life Goals Vlaardingen

Life Goals Vlaardingen

Over Life Goals Vlaardingen

Over Life Goals Vlaardingen

Met Life Goals Vlaardingen willen we door middel van sport en bewegen mensen die om welke reden dan ook zijn vastgelopen in het leven, weer betrokken laten voelen bij de maatschappij.

Het reguliere sportaanbod is voor deze groep mensen vaak niet toegankelijk. Om die reden is er een speciaal sport- en beweegprogramma ingericht, waardoor de kwetsbare Vlaardingers toch in hun eigen omgeving kunnen sporten. Sporten zorgt namelijk voor een positieve toename in lichamelijke en geestelijke gezondheid, vergroting van het sociaal kapitaal en groei in zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen en sociale vaardigheden. Dit kan net het zetje terug naar betrokkenheid in de samenleving zijn

Meerdere maatschappelijke sportcoaches zullen wekelijks aan de slag gaan met de deelnemers. Deze coaches zijn enthousiast, betrokken en ervaren en zorgen er zo voor dat het programma een succes wordt. Uiteraard gaat het bij de activiteiten niet om winnen en presteren, maar om de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers.

Met de Life Goals aanpak kan ViB een concrete bijdrage leveren aan de opgaven in het sociale domein. Dit doen wij samen met een netwerk van gemeente, zorginstellingen, welzijnsorganisaties en sportverenigingen.

Stichting Life Goals Nederland
Life Goals Vlaardingen is onderdeel van het Stichting Life Goals Nederland netwerk. Stichting Life Goals Nederland werkt met lokale Life Goals Programma’s die in hun omgeving sportprogramma’s voor kwetsbare mensen aanbieden.

Adres:

Westlandseweg 200
3131 HX Vlaardingen

Contact:

Diego Remondo Gomez
Mobiel: 06 436 46 690
diego@stichtingvib.nl 

Life Goals Vlaardingen

Impact

Impact

Het is altijd goed om de resultaten van je programma hard te maken. Dat hebben wij ook gedaan door gebruik te maken van de Life Goals Monitor. Hier vind je de resultaten van onze projecten Bewegen Werkt en het Welzijnstraject.

Enkele resultaten van het Life Goals programma:

  • 89% van de deelnemers voelt zich gezonder
  • 84% heeft sociale contacten opgedaan
  • 58% heeft zijn of haar werksituatie verbeterd

Partners

Life Goals Vlaardingen is mede mogelijk gemaakt door financiële steun van onderstaande partners

Meer informatie over Stichting Life Goals Nederland

Meer informatie over Stichting Life Goals Nederland