Life Goals Smallingerland

Life Goals Smallingerland

Over Life Goals Smallingerland

Over Life Goals Smallingerland

In Drachten|Smallingerland wordt in het gemeentelijke sportbeleid gesproken over wat sport als middel betekent voor de inwoners en wordt de focus extra gelegd op het belang van bewegen vanuit een breder maatschappelijk perspectief. Sport en bewegen heeft hierbij een sterk verbindende rol.

Het draagt bij aan de sociale cohesie, maar bovenal draagt het bij aan het welbevinden van de mensen, zodat men een gezonde(re) leefstijl erop na kan houden en een leven lang kan participeren in de maatschappij. Dat sluit goed aan bij de doelen van Life Goals Smallingeland.

Samen met diverse organisaties uit zorg- en sportwereld uit Smallingerland gaan wij zorgen dat sport deze kwetsbare doelgroep een boost kan geven voor een gezond en veilig leven.

De Maatschappelijke Sportcoach stelt een sport- & spelprogramma op om in eerste instantie 1x per week met de groep te bewegen. En wellicht zelfs in een later stadium de sporter te begeleiden naar een sportvereniging.

Stichting Life Goals Nederland
Life Goals Smallingeland is onderdeel van het Stichting Life Goals Nederland netwerk. Stichting Life Goals Nederland werkt met lokale Life Goals Programma’s die in hun omgeving sportprogramma’s voor kwetsbare mensen aanbieden.

Adres:

Reidingweg 6
9203 KR Drachten

Contact:

Sandra Bos
Mobiel: +316 49 72 68 60
s.bos@sportbedrijfdrachten.nl

Life Goals Smallingerland

Partners

Life Goals Smallingerland is mede mogelijk gemaakt door financiële steun van onderstaande partners

Meer informatie over Stichting Life Goals Nederland

Meer informatie over Stichting Life Goals Nederland