Life Goals Youth

Life Goals Youth

Life Goals Youth is opgezet om jongeren nieuw perspectief te bieden en strafbaar gedrag te voorkomen. Een nieuw preventief sportprogramma gericht op jongeren die rond hun 18de jaar uit de boot dreigen te vallen. Veel van deze jongeren zijn eerder met justitie in aanraking gekomen en kampen met diverse problemen. Met dit op maat gemaakte sportprogramma bieden wij gemeenten de helpende hand om deze jongeren te bereiken, wij maken hen namelijk minder vatbaar voor het criminele pad. Life Goals Youth wordt op dit moment uitgevoerd in Amsterdam, Dordrecht, Enschede en Purmerend en gaat ongeveer 500 jongeren bereiken.

Interesse? Mail naar wessel.schaling@stichtinglifegoals.nl.

Meer informatie vind je in de brochure!

Jongeren die met justitie te maken hebben gehad

Jongeren die met justitie te maken hebben gehad

Life Goals Youth richt zich op jongeren van 16 tot 25 jaar die met justitie in aanraking zijn geweest of dreigen te komen. Velen hebben problemen: denk daarbij aan psychiatrische problemen, een lichte verstandelijk beperking, schulden, verslaving, of geen eigen huisvesting. Sommige jongeren wonen in de opvang, zoals bij het Leger des Heils. Anderen, met minder stevige problematiek, zijn slechts in beeld via de sociale wijkteams of de wijkagenten.

Sport is voor deze jongeren een uitstekend middel

Sport is voor deze jongeren een uitstekend middel

Voor deze jongeren is sport om twee redenen een geschikt middel. Allereerst kunnen sportprogramma’s ingezet worden om jongeren te bereiken. Zorginstellingen kunnen niet achteroverleunen, maar moeten actief de wijk in. Sport is hierbij een uitstekend middel.

Daarnaast zijn jongeren nog beïnvloedbaar. Zij kunnen nog volop praktische vaardigheden leren waarvan zij de rest van hun leven profijt hebben. Sport kan worden ingezet als middel om deze vaardigheden aan te leren. Zo werkt sport ook preventief.

Aandachtspunten programma
Belangrijks aandachtspunten in de begeleiding van deze jongeren zijn:
– Weerbaarheid (nee zeggen, eigen keuzes maken, eigen regie pakken, etc.)
– Zelfvertrouwen en zelfbeeld
– Middelengebruik
– Impulscontrole
– Gezonde leefstijl

Meer informatie over Stichting Life Goals

Meer informatie over Stichting Life Goals