Life Goals Actieprogramma dak- en thuisloze jongeren

Life Goals Actieprogramma dak- en thuisloze jongeren

In 2019 lanceerde het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren. Het actieplan gaat uit van de algemeen geldende mensenrechten. Elk mens, dus ook elke jongere, heeft recht op zaken als huisvesting, een behoorlijke levensstandaard, toegang tot zorg en volwaardige participatie. Het Actieprogramma streeft naar een forse vermindering van het aantal dak- en thuisloze jongeren (18-27) in Nederland. Nadrukkelijk wordt ingezet op het voorkomen van nieuwe dak- en thuisloze jongeren.

Als onderdeel van het Actieplan Dak- en Thuisloze jongeren biedt Life Goals sportprogramma’s aan. In 5 gemeenten sporten wekelijks 100 jongeren onder begeleiding van een Maatschappelijke Sportcoach. Zo werken ze aan hun persoonlijke ontwikkeling en aan een beter toekomstperspectief.

Doelgroep: kwetsbare jongeren vanaf 18 jaar.
Partners: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, vijf gemeenten, diverse zorg- en welzijnsinstellingen.

Sportpreventie voor dak- en thuislozen

Sportpreventie voor dak- en thuislozen

Het aantal dak- en thuisloze jongeren neemt snel toe. In 2018 waren dat er 12.600, ruim 3 keer zo veel als 10 jaar geleden. Daarnaast zijn er nog zo’n 4.000 die van de maatschappelijke opvang gebruikmaken. Het gaat om jongeren met vaak meerdere problemen. Ze zijn verslaafd, hebben een verstandelijke beperking of financiële problemen. Juist voor deze jongeren kan sport het verschil maken.

Politproject in 5 gemeenten

Pilotproject in 5 gemeenten

Het Life Goals Actieprogramma dak- en thuisloze jongeren is een pilot in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het wordt uitgevoerd in samenwerking met het Leger des Heils. 100 jongeren uit de gemeenten Amsterdam, Dordrecht, Enschede, Purmerend en Utrecht worden uitgenodigd om op een sportvereniging te sporten. Onder leiding van een door Life Goals opgeleide Maatschappelijke Sportcoach gaan ze aan de slag.

Het gaat daarbij niet alleen om sporten, maar vooral om het aanleren van soft skills. Denk daarbij aan het verbeteren van lichamelijke en mentale gezondheid. Ook wordt er gewerkt aan het zelfvertrouwen. Sport wordt ook gebruikt om beter om te gaan met uitdagingen, emoties, conflicten oplossen en hulp vragen aan anderen.

Het programma loopt van mei 2020 tot en met december 2021.

Partners

Life Goals Actieprogramma dak- en thuisloze wordt ondersteund door:

Meer informatie over Stichting Life Goals

Meer informatie over Stichting Life Goals