Projecten

Stichting Life Goals Nederland ontwikkelt in samenwerking met landelijke partners projecten voor kwetsbare doelgroepen. Ook organiseren wij sportevenementen voor deze doelgroep zoals de Homeless World Cup in 2015 en de European Life Goals Games in 2021.

Projecten

Kansfonds
In Nederland leven wel 12.000 geregistreerde dak- en thuisloze jongeren. Dat betekent dat deze jongeren geen eigen huis hebben en vaak met meerdere complexe problemen tegelijk worstelen: schulden, geen opleiding of werk, gebrek aan levensvaardigheden en middelengebruik. Het aantal dak- en thuisloze jongeren groeit nog steeds. Kansfonds heeft daarom een integrale aanpak bedacht om dit probleem aan te pakken, en wel met een Actieonderzoek. Life Goals doet hier aan mee. Samen met het Kansfonds doen wij actieonderzoek om verschillende projecten voor jongeren zoals het Actieprogramma Dak- en Thuisloze jongeren een succes te laten worden. Dit om zo hopelijk het aantal dak- en thuisloze jongeren te verminderen.
Partners: Stichting Zwerfjongeren Nederland, Instituut voor Publieke Waarden, Housing First Nederland en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Doelgroep: dak- en thuisloze jongeren in Nederland.

Meer informatie over Kansfonds? Klik hier.

Sportakkoord
Op 29 juni 2018 heeft minister Bruno Bruins samen met vertegenwoordigers van de sport, gemeenten en maatschappelijke organisaties het eerste nationale Sportakkoord getekend. Samen met negen andere partijen ondertekende Stichting Life Goals Nederland het deelakkoord ‘Sporten en bewegen voor iedereen’. Het deelakkoord ambieert dat sporten en bewegen vanzelfsprekend zou moeten zijn, ongehinderd door leeftijd, lichamelijke of geestelijke gezondheid, etnische achtergrond, seksuele geaardheid of sociale positie. Onder leiding van buurtsportcoaches worden mensen ondersteund die belemmeringen ervaren om te sporten. Ook wordt er veel ingezet op kennisuitwisseling, bewustwording en stimulering van ‘inclusief sporten en bewegen’.
Partners: NOC*NSF, Vereniging Sport en Gemeenten, Sportkracht 12, MEE NL, Jeugdfonds Sport & Cultuur, John Blankenstein Foundation, Ouderenfonds, Uniek Sporten en Fonds Gehandicaptensport.
Doelgroep: mensen in Nederland die belemmeringen ervaren om te gaan of te blijven sporten en bewegen.

Meer informatie over het Nationale Sportakkoord? Klik hier.

Set Your Life Goals
Iets goeds doen voor een ander, nieuwe mensen ontmoeten en tegelijkertijd je eigen talenten ontdekken. Dat is bedoeling van de MDT, de maatschappelijke diensttijd. Waarom niet via de sport? Set Your Life Goals biedt kwetsbare jongeren een kans om met sport het verschil te maken en te werken aan hun eigen toekomst. Ruim 360 jongeren uit Bergen op Zoom, Enschede, Alkmaar, Purmerend, Amsterdam, Harderwijk en Utrecht kunnen de komende jaren kiezen voor een MDT bij Set Your Life Goals.
Partners:  Spurd (Sportbedrijf Purmerend), Gemeente Harderwijk, Stichting Sport-Z, Fitfabriek, Life Goals Amsterdam, Sportaal en Leger des Heils Utrecht.
Doelgroep: Set your Life Goals richt zich specifiek op kwetsbare jongeren van 14 t/m 27 jaar, maar staat open voor alle jongeren. Denk hierbij aan jongeren die dreigen vast te lopen in het onderwijs, vroegtijdig schoolverlaters of jongeren zonder startkwalificatie.

Meer informatie over Set Your Life Goals? Klik hier.

European Life Goals 2021
De European Life Goals Games 2021 is een groots opgezet sociaal sportevenement. In een week tijd kunnen meer dan 400 kwetsbare deelnemers uit tien Europese landen de kracht van sport ervaren. De European Life Goals Games 2021 wordt gehouden van 14 tot en met 18 september 2021. Het sportevenement is speciaal ontworpen om sportparticipatie en sociale inclusie te bevorderen. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de Europese Commissie.
Partners: Europese Commissie, Leger des Heils, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Doelgroep: Kwetsbare personen uit verschillende Europese landen.

Meer informatie over de European Life Goals Games? Klik hier,

Life Goals Actieprogramma dak- en thuisloze jongeren
In 2019 lanceerde het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren. Het actieplan gaat uit van de algemeen geldende mensenrechten. Elk mens, dus ook elke jongere, heeft recht op zaken als huisvesting, een behoorlijke levensstandaard, toegang tot zorg en volwaardige participatie. Het Actieprogramma streeft naar een forse vermindering van het aantal dak- en thuisloze jongeren (18-27) in Nederland. Nadrukkelijk wordt ingezet op het voorkomen van nieuwe dak- en thuisloze jongeren.

Als onderdeel van het Actieplan Dak- en Thuisloze jongeren biedt Life Goals sportprogramma’s aan. In 5 gemeenten sporten wekelijks 100 jongeren onder begeleiding van een Maatschappelijke Sportcoach. Zo werken ze aan hun persoonlijke ontwikkeling en aan een beter toekomstperspectief.
Doelgroep: kwetsbare jongeren vanaf 18 jaar.
Partners: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, vijf gemeenten, diverse zorg- en welzijnsinstellingen.

Meer informatie over Actieprogramma dak- en thuisloze jongeren? Klik hier.

Homeless World Cup
De Homeless World Cup is het WK voor dak- en thuislozen. In 2015 organiseerde Life Goals in samenwerking met de Gemeente Amsterdam, het Leger des Heils en de KNVB dit schitterende evenement op het Museumplein. 500 deelnemers uit 48 landen hadden in Amsterdam een onvergetelijke ervaring.
Doelgroep: dak- en thuislozen.
Partners: Gemeente Amsterdam, Leger des Heils en de KNVB.

Life Goals Huiskamersessies
Met de Life Goals Huiskamersessies helpen wij kwetsbare mensen in Nederland om in beweging te blijven in tijden van de coronacrisis. Door ze via een online platform structureel sportactiviteiten aan te bieden voorkomen wij eenzaamheid en dragen wij bij aan de (geestelijke) gezondheid van kwetsbare mensen. Het project bereikt deelnemers via onze samenwerkende instellingen lokale life goals programma’s en brengt het letterlijk en figuurlijk in beweging. Dit project voeren wij in samenwerking met het Oranje Fonds uit.

Joining Forces
Voor het ministerie van Defensie hebben we een sportprogramma ontwikkeld met als doel (ex)militairen te begeleiden naar een passende baan. Sport is een belangrijk onderdeel van het programma. Onder begeleiding van gespecialiseerde sportcoaches en werken twee keer per week aan hun fitheid en persoonlijke ontwikkeling. In 4 jaar tijd nemen 1.600 mensen deel, verspreid over 8 locaties.
Partners: SPAT verandert, ministerie van Defensie, Future Groep, European Investment Bank.
Doelgroep: (ex)militairen

Meer informatie over Joining Forces? Klik hier.

Blijf op de hoogte en volg ons