Sport, een doeltreffend middel voor nieuw perspectief!

 

Liza van der Most, ambassadeur

 

Cursus Maatschappelijke Sportcoach

Voor zorgmedewerkers, buurtsportcoaches, sporttrainers en coaches

 

Word ook Life Goals gemeente!

Wij helpen bij het vormgeven van sportbeleid voor kwetsbare doelgroepen.

 

“Sport gaf mij weer structuur in het leven.”

Jasper Lamboo, Ambassadeur Stichting Life Goals

 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

 

Life Goals monitor

Duidelijk inzicht in ontwikkeling deelnemers en projecten

 

Landelijke projecten

Wij ontwikkelen landelijke projecten voor diverse doelgroepen

Sport, een doeltreffend middel voor nieuw perspectief!

Sport, een doeltreffend middel voor nieuw perspectief!

Stichting Life Goals is er omdat wij de overtuiging hebben dat sport en bewegen van grote waarde zijn voor iedereen. En dan bedoelen we ook echt iedereen, dus óók sociaal kwetsbare mensen, die moeite hebben om aangesloten te blijven bij onze maatschappij. Juist deze doelgroep willen wij inspireren door hen uitzicht te bieden op een positieve toekomst; een toekomst mét perspectief!

Hoe werkt Life Goals?
Jaarlijks bereiken wij via het Life Goals-netwerk duizenden mensen, vooral door samen te werken met gemeenten en landelijke ministeries. Ook ontwikkelen wij preventieve projecten voor specifieke doelgroepen, zoals dak-en thuisloze jongeren, risicojongeren en schoolverlaters. Dit alles vanuit de gedachte dat sport en bewegen juist voor deze kwetsbare doelgroepen het verschil maken. Sport kan het vonkje zijn dat voor nieuwe energie en zelfvertrouwen zorgt. De Life Goals methodiek is binnen al onze programma’s de sleutel tot het succes. Niet alleen op sportief gebied, maar ook op maatschappelijk vlak. Move to inspire, inspire to move!

Word Life Goals gemeente!

Word Life Goals gemeente!

Wij helpen gemeenten bij het opzetten en uitvoeren van sportbeleid voor kwetsbare groepen. Zo leggen wij de verbinding tussen de sectoren jeugdzorg, GGZ, re-integratie, WMO en sport. Wij zorgen voor deskundigheidsbevordering en praktische tools zodat Life Goals Gemeenten zelf de uitvoering kunnen verzorgen.

De resultaten van onze inspanningen houden wij nauwgezet bij. Enkele gegevens over 2020:

  • Life Goals werkt in 34 steden
  • Iedere euro in een Life Goals Programma levert 3 euro maatschappelijk rendement (Society Impact, 2019)
  • Life Goals bereikt 5.000 unieke deelnemers
  • 59% van de deelnemers zet stappen op de participatieladder
  • 48% van de deelnemers staat positiever in het leven
  • 57% heeft zijn emoties beter onder controle
Benieuwd naar wat anderen vinden van onze methode? Klik hier!

Landelijke sportprogramma's

Landelijke sportprogramma's

In samenwerking met landelijke partners zoals ministeries en vermogensfondsen ontwikkelen wij doelgroepgerichte programma’s. Ook organiseren wij sportevenementen, zoals de Homeless World Cup in 2015 en de European Life Goals Games in 2021. Alle informatie over de European Life Goals Games vind je op www.europeanlifegoalsgames.com!

Academie

Life Goals Academie

Life Goals Academie

De Life Goals Academie is ons kenniscentrum. De academie verzorgt een breed aanbod aan opleidingen en cursussen. Het doel van deze opleidingen is het deskundigheidsniveau op het gebied van sport als middel in Nederland te vergroten. Wij richten ons op zorgprofessionals, buurtsportcoaches, sporttrainers en coaches, maar ook op deelnemers aan onze programma’s. De academie ontwikkelt de opleidingen zelf in samenspraak met specialisten uit het werkveld.

Het nieuws

 

 

Homeless World Cup
14 maart 2013

Stichting Life Goals organiseert Homeless World Cup 2015 in Amsterdam

AMSTERDAM, 14 maart 2013 - De Homeless World Cup wordt in 2015 gehouden in Amsterdam.…
Read More
Dutch Street Cup
24 januari 2013

De dromen van een voetballende moeder

Ichanta Piqué (24) woont als alleenstaande moeder in bij het Leger des Heils in Amsterdam-Noord.…
Read More

Partners

Wij werken samen met een scala aan partijen uit het maatschappelijk middenveld, met gemeenten, met (semi)overheidsorganisaties, vermogensfondsen en met de sportwereld.

Meer informatie over Stichting Life Goals Nederland

Contact opnemen