Ons netwerk

Alleen samen kun je echt verschil maken.

Ons netwerk

Life Goals Nederland gelooft in de kracht van samenwerking.

Life Goals gelooft in de kracht van samenwerking.

Alleen door gebruik te maken van expertise, ervaring en de netwerken van betrokken partners zijn wij in staat een vuist te maken en echt het verschil te maken voor de deelnemers aan onze programma’s.

Partners

Partners

Wij werken samen met een scala aan partijen uit het maatschappelijk middenveld, met gemeenten, met (semi)overheidsorganisaties en met de sportwereld. Wij worden onder andere financieel ondersteund door de Rabobank Foundation, het Leger des Heils, de VriendenLoterij, Adessium en de Zorg van de Zaak Foundation.

Volwassenenfonds Sport & Cultuur
Het Volwassenenfonds Sport & Cultuur zorgt ervoor dat de contributie, het lesgeld en/of de materialen worden betaald voor volwassenen (18+ jaar) die leven van het bestaansminimum. Deelnemen zorgt o.a. voor een goede conditie, verminderde kans op ziekten, sterk sociaal netwerk én een groeiend zelfvertrouwen. En dat gunnen we iedereen! Meer info op de website .

Life Goals en Postcode Loterij

Over de Nationale Postcode Loterij – samen maken we het verschil
De Nationale Postcode Loterij is in 1989 opgericht om goede doelen te steunen die werken aan een rechtvaardige en groene wereld waarin we niemand uit het oog verliezen. De loterij werft fondsen voor haar goede doelen en geeft bekendheid aan hun werk. Bij de Postcode Loterij vormt je postcode je lotnummer. Daardoor win je samen met je buren. Inmiddels spelen 3 miljoen huishoudens mee met de loterij.

Leger des Heils
Het Leger des Heils is een zeer gewaardeerde partner van Life Goals en steunt ons met een financiële bijdrage en advies. Al jaren volgen cliënten van het Leger des Heils onze sportprogramma’s.

Rabobank Foundation
Samen sterk. Dát is de kracht van een coöperatie. Het is ook het idee achter de Rabobank Foundation, het maatschappelijk fonds van de Rabobank. Investeren in de zelfredzaamheid van mensen is hun belangrijkste doel. De Rabobank Foundation steunt Life Goals Nederland financieel bij het verwezenlijken van nieuwe Life Goals Programma’s.

Adessium Foundation
Adessium Foundation streeft naar een samenleving die mensen stimuleert in harmonie te leven met elkaar en met hun omgeving.  Adessium Foundation steunt Life Goals Nederland financieel bij het verwezenlijken van nieuwe Life Goals Programma’s.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Het Ministerie van VWS ondersteunt Stichting Life Goals Nederland middels een tweejarige subsidie. Deze subsidie is bestemd voor het uitrollen van Life Goals Programma’s door heel Nederland. Het ministerie legt hierbij de nadruk op onze taak als organisatie in de vorm van netwerkvorming, bewustwording en de algehele bevordering van sportparticipatie van kwetsbare groepen.

Europese Commissie
Dit jaar organiseren wij in samenwerking de Europese Commissie de European Life Goals Games 2020. Tijdens de European Life Goals Games verwelkomen wij meer dan 400 kwetsbare deelnemers uit meer dan 10 Europese landen om gezamenlijk de kracht van sport de ervaren. De Europese Commissie levert een financiële bijlage om dit evenement mogelijk te maken.

Federatie Opvang
Life Goals werkt samen met Federatie Opvang op het gebied van kennis en ontwikkeling van sportprogramma’s voor mensen uit de maatschappelijke opvang.

Wageningen University
Wageningen University ondersteunt de Life Goals Academie bij het samenstellen van ons sportaanbod en de monitoring ervan.

Kenniscentrum Sport

Kenniscentrum Sport
Voor oplossingen van vraagstukken op het gebied van sport en bewegen is kennis noodzakelijk. Kenniscentrum Sport heeft deze kennis in huis. Als partner ondersteunt Kenniscentrum Sport met kennis, advies en als netwerkpartner.

Homeless World Cup
Jaarlijks selecteren wij uit al onze lokale stichtingen deelnemers die Nederland mogen vertegenwoordigen op de Homeless World Cup. Life Goals is al jaren een partner.

KNVB
Life Goals is een van de partijen binnen het KNVB Samen initiatief.

Robey Sportswear
Sinds 2017 heeft Life Goals een samenwerking op het gebied van kleding met Robey Sportswear.

Blijf op de hoogte en volg ons