Fred Paling

Lid Raad van Bestuur UWV

Fred Paling

Lid Raad van Bestuur UWV

“Stap voor stap van inactief naar actief”

Van inactief naar actief gaat voor sommige mensen in kleine stapjes, zegt Fred Paling, lid van de raad van bestuur van het UWV.

“Als UWV richten wij ons ook op mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Liefst door hen naar werk te bemiddelen, maar we zijn realistisch genoeg om te beseffen dat dit bij sommige mensen in kleine stapjes gaat. Bij deze mensen gaat het er om ze in beweging te krijgen – vaak letterlijk. Ze moeten van inactief naar actief. Daar kan Life Goals een belangrijke bijdrage leveren .”

Life Goals en het UWV werkten in het verleden samen tijdens de Dutch Career Cup, een programma om mensen via een voetbalcompetitie aan het werk te krijgen. “Dat was erg succesvol. We hebben er ook van geleerd dat het met name succesvol was als een lokale voetbalvereniging het programma oppakte. Het is goed te zien dat de nieuwe opzet van Life Goals is gericht op lokale inbedding van de programma’s. Als wij als UWV een steuntje in de rug kunnen bieden, dan doen we dat graag.”

Meer informatie over Stichting Life Goals

Meer informatie over Stichting Life Goals