Organisatie

Organisatie

Stichting Life Goals werkt met een klein en toegewijd team.

Stichting Life Goals werkt met een klein en toegewijd team.

Belangrijkste taak van ons team is lokale Life Goals programma's zo goed mogelijk te ondersteunen en te faciliteren. Wij bouwen aan een landelijk netwerk van lokale Life Goals coalities die onze sportprogramma’s uitvoeren.

Het centrale team zorgt voor fondsenwerving en communicatie en organiseert de Life Goals Festivals. Daarnaast verzamelen, borgen en delen we op centraal niveau de kennis op het gebied van sport als middel.

Op basis van die kennis stellen we de Life Goals Methodiek samen en zorgen we ervoor dat onze coaches vertrouwd zijn met onze methodiek.

Onze eigen Life Goals Academy leidt zelf de Maatschappelijke Sportcoaches op die met deelnemers aan de programma’s van Life Goals aan de slag gaan. Op deze manier zijn de Maatschappelijke Sportcoaches in staat om de sportprogramma's op de juiste manier uit te voeren.

In onze programma’s gaat het om meer dan sport.

In onze programma’s gaat het om meer dan sport.

Ook het werk aan de zijlijn is belangrijk. Daarom verzorgen we Life Goals Sessies. Daarin leren deelnemers over kernwaarden uit de sport die ook gelden in het dagelijkse leven. Ons landelijke team is verantwoordelijk voor de inhoud van de Life Goals Sessies.

Daarnaast zien we er op toe dat de Life Goals Monitor wordt gebruikt. Dit is een eigen monitoringsprogramma dat ons in staat stelt de persoonlijke ontwikkeling van deelnemers te volgen. Dit programma levert tastbare resultaten.

Bestuur

Bestuur

Henk Dijkstra

Voorzitter

Wim Ludeke

Secretaris

Valentijn Jacobs

Penningmeester

Team

Team

Dico de Jager

Coördinator Ontwikkeling en Beleid

Renske Welling

Officemanager

Wessel Schaling

Landelijk Coördinator

Arne de Groote

Directeur

Shahira van der Zon

Programmamanager

Minke van der Kooi

Accountmanager

Tom van Ketel

Accountmanager

Claudia Takman

Junior programmamanager

Raad van Inspiratie

Raad van Inspiratie

Erik Scherder

Professor Klinische Neuropsychologie

Fred Paling

Lid Raad van Bestuur UWV

Jacco Groeneveld

Regiodirecteur Reclassering Nederland

Johan Wakkie

Voormalig directeur van de KNHB

Peter Coenen

Voorzitter CJVV

Cornel Vader

Directeur Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg

Ambassadeurs

Ambassadeurs

Jasper Lamboo

Ambassadeur Stichting Life Goals

Simon Wodzik

Ambassadeur Stichting Life Goals

René van Rijswijk

Ambassadeur Stichting Life Goals

Deelnemersraad

Deelnemersraad

Jasper Lamboo

Simon Wodzik

Bas van den Muijsenberg

Luca Ranieri

Priscilla Dos Santos Matias

Joey Bouti

Patricia Mackaaij

Partners

Life Goals is mede mogelijk gemaakt door financiële steun van onderstaande partners

Blijf op de hoogte en volg ons