Monitoring

Duidelijk inzicht in ontwikkeling deelnemers en projecten.

Monitoring

Ga direct naar de Life Goals Monitor

Ga direct naar de Life Goals Monitor

Wij werken graag met tastbare resultaten.

Wij werken graag met tastbare resultaten.

Daarom hebben wij veel tijd besteed aan het ontwikkelen van een eigen monitoringinstrument. Met dat instrument – een handige app – kan de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers aan onze programma’s worden bijgehouden. Ook de ontwikkelingen binnen het project zelf worden zo in kaart gebracht. Het is een ideaal instrument om de impact van lokale programma’s aan te tonen. Goede monitoring helpt bovendien enorm bij rapportages naar stakeholders.

Met de Life Goals Monitor brengen we de status van de Life Goals Programma's in kaart.

Met de Life Goals Monitor brengen we de status van de Life Goals Programma's in kaart.

Zo krijgen betrokkenen snel inzicht in het verloop van de samenwerking, de financiële status van de programma’s, het verloop van de communicatie, het bereik van het programma en de wijze waarop deelnemers doorstromen.

Daarnaast focust de monitor op de persoonlijke ontwikkeling van deelnemers.

Daarnaast focust de monitor op de persoonlijke ontwikkeling van deelnemers.

Met de app kan de progressie van deelnemers en het team gemakkelijk in kaart worden gebracht. Na afloop van een gesprek of training kunnen deelnemers en hun coaches resultaten via de app invullen. Binnen een paar minuten is alles bijgewerkt.

Monitoring vindt plaats op de volgende onderwerpen:

  • Respect
  • Vertrouwen
  • Samenwerking
  • Communicatie
  • Emotionele stabiliteit
  • Sociale vaardigheden
  • Gezondheid
  • Positiviteit
  • Doorzettingsvermogen
  • Voortgang op participatieladder

Beleidsmakers en gemeenten zetten de laatste jaren steeds vaker in op ‘sport als middel.’

Beleidsmakers en gemeenten zetten de laatste jaren steeds vaker in op ‘sport als middel.’

Ze zien dat het werkt, maar hoe en waarom wordt nooit helemaal duidelijk. Dat is jammer: tegenwoordig wordt ook aan sociale sportinitiatieven om bewijsvoering gevraagd. En terecht. Voor de initiatieven wordt het daarom belangrijker om de effecten van sportprogramma’s te monitoren. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat het in kaart brengen van de effecten de kans op financiering vergroot.

Partners

Life Goals is mede mogelijk gemaakt door financiële steun van onderstaande partners

Meer informatie over Stichting Life Goals Nederland

Meer informatie over Stichting Life Goals Nederland