Methodiek

Beproefde Life Goals aanpak

Methodiek

In de afgelopen jaren heeft Life Goals Nederland een eigen methodiek ontwikkeld.

In de afgelopen jaren heeft Life Goals Nederland een eigen methodiek ontwikkeld.

Deze methodiek is gebaseerd op onze praktijkervaringen en wordt ondersteund door wetenschappelijk onderzoek. Wageningen University is een van onze partners. Onze programma’s worden op lokaal niveau uitgevoerd.

De Life Goals methodiek bestaat uit vier pijlers:

  • Maatschappelijke Sportcoach
  • Life Goals Sessies
  • Monitoring
  • Life Goals Festivals

De Life Goals Coördinator ziet erop toe dat de methodiek juist wordt uitgevoerd binnen het lokale sportproject.

1. Maatschappelijke Sportcoach

1. Maatschappelijke Sportcoach

Met sport mensen inspireren zichzelf te ontwikkelen.

Met sport mensen inspireren zichzelf te ontwikkelen.

Onze sportcoaches zijn bepalend voor het succes van de Life Goals Programma’s. Dat blijkt uit alle ervaringen die wij de laatste jaren hebben opgedaan. Onze sportcoaches zijn coaches die zich niet bezighouden met het winnen van wedstrijden, maar vooral oog hebben voor de persoonlijke ontwikkeling van hun sporters. Want uiteindelijk valt in die ontwikkeling de meeste winst te behalen.

Omdat de sportcoaches zo belangrijk zijn voor het succesvol implementeren van onze programma’s, leiden wij zelf de sportcoaches op die onze programma’s uitvoeren.

De Maatschappelijke Sportcoaches zijn verantwoordelijk (of medeverantwoordelijk) voor het opzetten en uitvoeren van sporttrainingen voor onze deelnemers. Ze hebben vooral oog voor fysieke barrières en persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers. Wedstrijden winnen is van ondergeschikt belang.

De juiste omstandigheden creëren voor de persoonlijke ontwikkeling van deelnemers.

De juiste omstandigheden creëren voor de persoonlijke ontwikkeling van deelnemers.

Daarnaast zijn ze verantwoordelijk voor het implementeren van de vaste werkwijze van Life Goals Nederland. Denk hierbij aan het invullen van de Life Goals Monitor. Dit is een online tool waarmee coaches de ontwikkeling van hun deelnemers in kaart brengen voor zichzelf, de deelnemer en andere stakeholders.

Ook geven de Maatschappelijke Sportcoaches de Life Goals Sessies. Dit is een serie sessies waarin coaches de kernwaarden van sport bespreekbaar maken met de deelnemers. Tijdens deze sessies worden gezamenlijk afspraken gemaakt over thema’s als respect, samenwerking en communicatie. Tot slot begeleiden coaches teams tijdens onze landelijke Life Goals Festivals. Dit zijn sociale sportevenementen waar deelnemers uit heel Nederland samen sporten.

2. Life Goals Sessies

2. Life Goals Sessies

Life Goals Nederland is niet alleen op het veld, maar ook aan de zijlijn actief.

Life Goals Nederland is niet alleen op het veld, maar ook aan de zijlijn actief.

Om deelnemers ook buiten de lijnen in beweging te brengen, werken wij met Life Goals Sessies. Tijdens de Life Goals Sessies leren deelnemers over kernwaarden uit de sport die ook gelden in het dagelijkse leven. Denk daarbij aan teamwork, communicatie, respect, positiviteit, doorzettingsvermogen en het stellen van doelen. De sessies helpen de zelfredzaamheid van deelnemers te vergroten.

De Maatschappelijke Sportcoaches verzorgen deze sessies. Zij maken zich deze methode tijdens hun opleiding eigen. Met de Life Goals Sessies kunnen de coaches een brug slaan tussen het sportveld en het dagelijks leven. Dit vergroot de impact van het programma op de deelnemers.

Tijdens de sessies gaan deelnemers zelf actief aan de slag met hun persoonlijke- en groepsontwikkeling.

Tijdens de sessies gaan deelnemers zelf actief aan de slag met hun persoonlijke- en groepsontwikkeling.

Ze maken afspraken over de verschillende kernwaarden. Die waarden gelden voor alle deelnemers, zowel binnen als buiten de lijnen. Coaches gebruiken deze sessies ook om groeps- en individuele afspraken met deelnemers te maken en gerichter bezig te zijn met de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers.

Bij het ontwikkelen van de Life Goals Sessies hebben wij samengewerkt met sportpsychologen, sporttrainers, hulpverleners en deelnemers aan onze programma’s.

Bij het ontwikkelen van de Life Goals Sessies hebben wij samengewerkt met sportpsychologen, sporttrainers, hulpverleners en deelnemers aan onze programma’s.

Zo weten we zeker dat de sessies tot resultaat leiden. Bij het samenstellen van het programma hebben we ook gebruikgemaakt van wetenschappelijk onderzoek. Dat geldt in het bijzonder voor de kernwaarden van Life Goals Nederland die de basis vormen voor de Life Goals Sessies. De opgenomen werkvormen zijn gebaseerd op ervaringen vanuit de praktijk.

3. Monitoring

3. Monitoring

Om de impact van de Life Goals Programma’s en de progressie van de deelnemers te meten, gebruiken we een monitoringprogramma.

Om de impact van de Life Goals Programma’s en de progressie van de deelnemers te meten, gebruiken we een monitoringprogramma.

Met deze monitor worden de resultaten van deelnemers aan het sportprogramma nauwgezet gemeten. Het is een ideaal en handig instrument om de impact van de sportprojecten aan te tonen. Het helpt bovendien enorm bij rapportages naar stakeholders.

De Life Goals Monitor brengt de status van het sportinitiatief in kaart.

De Life Goals Monitor brengt de status van het sportinitiatief in kaart.

Zo krijgen betrokkenen snel inzicht in het verloop van de samenwerking, de financiële status van het sportproject, het verloop van de communicatie, het bereik van het programma en de wijze waarop deelnemers doorstromen.

De monitor focust op de persoonlijke ontwikkeling van deelnemers.

De monitor focust op de persoonlijke ontwikkeling van deelnemers.

Wij hebben een app ontwikkeld waarmee de ontwikkeling van deelnemers en het team gemakkelijk in kaart worden gebracht. De monitor is gemakkelijk in te vullen, bijvoorbeeld vlak na een training of bespreking.

De monitor helpt stakeholders te overtuigen en te betrekken.

De monitor helpt stakeholders te overtuigen en te betrekken.

Beleidsmakers en gemeenten zetten de laatste jaren steeds vaker in op ‘sport als middel.’ Ze zien dat het werkt, maar hoe en waarom is nooit helemaal duidelijk. Dat is vervelend: tegenwoordig wordt ook aan sociale sportinitiatieven om bewijsvoering gevraagd. En terecht.

Voor de initiatieven wordt het daarom belangrijker om de effecten van sportprogramma’s te monitoren en in kaart te brengen. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat het in kaart brengen van de effecten de kans op financiering vergroot.

4. Life Goals Festivals

Sporters werken graag toe naar landelijke evenementen.

Sporters werken graag toe naar landelijke evenementen.

Samen sporten draagt bij aan motivatie en volharding. Niets mooier dan te sporten met andere deelnemers uit het land. De Life Goals Festivals hebben in de afgelopen jaren vele steden aangedaan en zijn inmiddels een begrip.

De Life Goals Festivals staan volledig in het teken van ontmoeting en verbinding.

De Life Goals Festivals staan volledig in het teken van ontmoeting en verbinding.

Het zijn sportieve festivals die vier keer per jaar worden georganiseerd. De festivals zorgen voor ontmoetingen tussen mensen uit de maatschappelijke opvang van de Life Goals sportprogramma’s. Ze wisselen ervaringen uit en motiveren elkaar. Een deelnemer die net iets verder in het re-integratieproces zit, kan een andere deelnemer enorm motiveren. Daarnaast komen inwoners van de stad waar het festival plaatsvindt in aanraking met deelnemers aan onze programma’s. Zo worden vooroordelen weggenomen en neemt het begrip voor onze doelgroep toe.

De Life Goals Festivals zijn door de jaren heen uitgegroeid tot een waardig festival voor mensen uit de maatschappelijke opvang.

De Life Goals Festivals zijn door de jaren heen uitgegroeid tot een waardig festival voor mensen uit de maatschappelijke opvang.

Tijdens de evenementen komen diverse sportactiviteiten, workshops, muziek en eten samen. Niet alleen deelnemers aan Life Goals sportprogramma’s zijn welkom, maar ook supporters en inwoners van de stad.

Partners

Life Goals is mede mogelijk gemaakt door financiële steun van onderstaande partners

Blijf op de hoogte en volg ons