Wie zijn wij

Wij zijn Stichting Life Goals Nederland.

Stichting Life Goals Nederland helpt kwetsbare mensen in onze samenleving om via sport weer mee te doen.

Wij richten ons op mensen die om welke reden dan ook zijn vastgelopen in het leven. Dak- en thuislozen, vluchtelingen, verslaafden, zwerfjongeren, tienermoeders, ex-gedetineerden of verwarde personen die in de opvang zitten. Ze hebben met elkaar gemeen dat ze kwetsbaar zijn, maar wel meer grip op hun leven willen krijgen.

Het middel dat Life Goals Nederland gebruikt, is sport.

Sport kan mensen in beweging krijgen. Letterlijk, maar ook in de zin dat sport het vonkje kan zijn. Sport biedt inspiratie om het leven weer op te pakken. Het probleem is vaak dat onze doelgroep geen toegang heeft tot het reguliere sportaanbod.

Hier helpt Stichting Life Goals Nederland. Wij bieden sportprogramma’s op maat aan. Sport is bij ons het middel om deelnemers weer het zelfvertrouwen te geven iets van hun leven te maken. Met onze programma’s sturen wij aan op de persoonlijke ontwikkeling van onze deelnemers. Sport biedt de mogelijkheden om sociale contacten op te doen. Het gevoel weer ergens bij te horen. Een gevoel waar ieder mens behoefte aan heeft.

Jaarlijks krijgen wij zo duizenden mensen weer in beweging.

Dit zijn mensen die samen op weg gaan naar een nieuwe toekomst. Wij werken samen met sportservicebureaus, sociale wijkteams, zorginstellingen, sportverenigingen en gemeenten. Vanuit lokale coalities verzorgen de Life Goals Coördinatoren sportprogramma’s op maat. We zetten daarvoor onze Maatschappelijke Sportcoaches in. Deze mensen leiden we zelf op. Alle Maatschappelijke Sportcoaches hebben hetzelfde doel: door sport mensen inspireren zichzelf te ontwikkelen. Zowel op sportief als op sociaal gebied.

Stichting Life Goals is altijd op zoek naar betrokken mensen die in hun eigen omgeving een Life Goals stichting willen starten.

Kijk hier hoe dat werkt