Johan Wakkie

Voormalig directeur van de KNHB

Johan Wakkie

Voormalig directeur van de KNHB

“Een klein duwtje kan veel teweegbrengen”

Johan Wakkie zet zich al jaren in voor mensen die niet of nauwelijks toegang hebben tot sport.

“Soms is er maar een klein duwtje nodig en dan gebeurt er wat. Iemand moet dat duwtje wel geven. Ik ben jaren bij het Jeugdsportfonds betrokken geweest. Kinderen uit gezinnen die minder bedeeld waren konden via het fonds lid worden van een vereniging. Een klein duwtje, dat veel teweeg kan brengen.”

“Nu richt ik me via mijn eigen organisatie op kinderen uit verschillende wijken in Amsterdam en Rotterdam. We zetten aan tot bewegen en maken ze bewust van gezond eten. We spreken ook de ouders aan. Daarnaast ondersteun ik een project van een ROC in Amsterdam Oost. Dat helpt kinderen weer structuur te bieden met onder andere sport, schaken, muziek en toneel. Dat is kleinschaliger, maar het gaat steeds over dezelfde thematiek: zaken toegankelijk maken voor mensen voor wie dat minder vanzelfsprekend is. Al die mooie initiatieven zijn voor veel mensen een duwtje in de rug.”

Meer informatie over Stichting Life Goals

Meer informatie over Stichting Life Goals