Onderzoeken

Bij Stichting Life Goals Nederland vinden we het belangrijk om een goede onderbouwing te hebben voor onze manier van werken om zo ook een optimale impact te hebben op onze doelgroep. Om dit te behalen zoeken we de verbinding op met verschillende onderzoeksinstanties om continue in de gaten te houden of wat, en hoe, we het doen ook daadwerkelijk werkt!

Wilt u meer informatie over één van deze onderzoeken? Mail dan naar dico.dejager@stichtinglifegoals.nl

Onderzoeken

LETS: Life Experience Through Sports
In dit nieuwe onderzoek werken we samen met de Wageningen Universiteit, Hogeschool Windesheim en het Verwey Jonker Instituut. Het doel van het onderzoek is tweeledig; aan de ene kant kijken we of deelnemers de vaardigheden die zij op doen binnen de sport ook kunnen gebruiken in hun leven buiten de sport. Aan de andere kant kijken we wat in dat proces belangrijke factoren van een programma zijn om deze impact zo groot mogelijk te maken. Het onderzoek vindt plaats bij Life Goals Wageningen, Life Goals Enschede, Life Goals Amsterdam en Life Goals Purmerend. Resultaten zullen volgen!

RAAK-onderzoek
Binnen het lopende RAAK-onderzoek werken wij samen met het Windesheim Zwolle, Hogeschool Utrecht en verschillende praktijkpartners zoals Dienst Justitiële Inrichting, het Leger des Heils, Reclassering Nederland en het RIBW. Het doel van het onderzoek is om in kaart te brengen wat belangrijke elementen zijn die ervoor zorgen dat sport als middel succesvol ingezet kan worden voor onze doelgroep. Het onderzoek loopt in Amersfoort bij CJVV, in Zwolle bij de Marslanden en het RIBW, in Utrecht bij Veld 42 en in Dordrecht bij de Hoop. Er zijn nu verschillende artikelen voor SportknowhowXL geschreven, te vinden hier en hier. Veld 42 heeft recent een handboek gepubliceerd met daarin informatie over hun werkwijze om zo kwetsbare mensen te ondersteunen door middel van sport en bewegen.

Society Impact
Vorig jaar is het onderzoek in samenwerking met Society Impact afgerond. Zij hebben gekeken naar de Maatschappelijke kosten en baten van Life Goals programma’s. Specifiek hebben zij onderzoek gedaan binnen de Maastrichtse en Amsterdamse context. Uit dit onderzoek zijn interessante resultaten naar voren gekomen. Zo kwam naar voren dat elke euro die in het Life Goals programma gestopt wordt, 3 euro aan kosten bespaart wanneer ontwikkelingen gekoppeld kunnen worden aan het Life Goals Programma. De gemeente is hierin de grootste partij die van deze kostenbesparing profiteert. Het volledige rapport kun je hier vinden.

Toernooi Manchester

CISE: Calibrating Inclusive Sporting Encounters
In dit onderzoek wordt er samengewerkt met de Universiteit van Utrecht, Hogeschool van Utrecht, Fontys Hogeschool en TU Eindhoven. Binnen dit onderzoek wordt er stilgestaan hoe ze bestaande sportinitiatieven inclusiever en meer divers kunnen maken. Ze zullen hierbij onder andere stil staan bij data die voortkomt vanuit de Life Goals monitor en deze vergelijken met data die bekend is over andere groepen binnen onze samenleving. Volg dit proces op de website van de Universiteit Utrecht

Blijf op de hoogte en volg ons