Life Goals Enschede

Life Goals Enschede

Over Life Goals Enschede

Over Life Goals Enschede

Life Goals Enschede wil bijdragen aan een stad waarin niemand buitenspel staat en gebruikt de kracht van sport om mensen weer mee te laten doen.

Life Goals Enschede werkt met de Life Goals Methodiek die gebaseerd is op het activeren en integreren van kwetsbare doelgroepen door middel van sport.

Doelgroepen die participeren binnen het Life Goals Programma zijn:

  1. Statushouders (2 groepen)
  2. 50+’ers Fit & Smove (4 groepen)
  3. Arbeidsfit SmG (2 groepen)
  4. Leger des Heils (1 groep)

De doelgroep die Life Goals Enschede bedient heeft grote behoefte aan structuur, sociale contacten, taalontwikkeling, laagdrempelige benadering, beweging en de geborgenheid van een vereniging, team of sportprogramma. Life Goals Enschede gaat veelal mensen begeleiden die op trede 1 of 2 van de participatieladder staan. Daarna worden stappen omhoog gemaakt en kan vrijwilligerswerk bij de sportvereniging een einddoel zijn.

Samenwerkingspartijen:
Life Goals Enschede is een coalitie tussen de gemeente Enschede, M-Pact, Leger des Heils, FC Twente, ROC van Twente, Enschedese sportverenigingen en Sportaal.

Stichting Life Goals Nederland
Life Goals Enschede is onderdeel van het Stichting Life Goals Nederland netwerk. Stichting Life Goals Nederland werkt met lokale Life Goals Programma’s die in hun omgeving sportprogramma’s voor kwetsbare mensen aanbieden.

Adres:

J.J. van Deinselaan 2
7541 BR Enschede

Contact:

Roy Elferink
Mobiel: +316 14 42 84 15
r.elferink@sportaal.nl

Lokaal nieuws Life Goals Enschede

Lokaal nieuws Life Goals Enschede

Partners

Life Goals Enschede is mede mogelijk gemaakt door financiële steun van onderstaande partners

Meer informatie over Stichting Life Goals Nederland

Meer informatie over Stichting Life Goals Nederland