Life Goals Bergen op Zoom

Life Goals Bergen op Zoom

Over Life Goals Bergen op Zoom

Over Life Goals Bergen op Zoom

Life Goals Bergen op Zoom wil bijdragen aan een stad waarin niemand buitenspel staat en met de kracht van sport weer iedereen mee laten doen.

Life Goals Bergen op Zoom is een netwerk van organisaties, zorg- en welzijnsinstellingen, sportaanbieders en vrijwilligers die aan de hand van de Life Goals Methodiek kwetsbare ‘Bergenaren’ bereiken, motiveren en in hun kracht zet door middel van sport.

Life Goals Bergen op Zoom zet zich in voor kwetsbare mensen. Wij geloven dat sport een waardevolle bijdrage kan leveren en zetten sport als middel in om de participatie en zelfredzaamheid van kwetsbare mensen te vergroten.

Sport kan het vonkje zijn, de inspiratie om het leven weer op te pakken. Zo hopen we zoveel mogelijk mensen in beweging te krijgen. Move to inspire, inspire to move!

Dankzij het netwerk wordt een sportaanbod gecreëerd voor mensen waarvoor het reguliere sportaanbod vaak niet toegankelijk is. Het sportaanbod bestaat op dit moment uit fitness, bootcamp en diverse laagdrempelige sportactiviteiten.

Dit sportaanbod wordt gerealiseerd door acht Maatschappelijke Sportcoaches die op verschillende plekken in Bergen op Zoom deelnemers gaan begeleiden bij het deelnemen aan wekelijkse sportactiviteiten en Life Goals Sessies.

Samenwerkingspartijen:
Gemeente Bergen op Zoom, De F!TFabriek, GGZWNBWijZijn Traverse GroepISD Brabantse Wal, Leger des Heils Bij Bosshardt, het CJG en Zorg- en Veiligheidshuis De Markiezaten.

Stichting Life Goals Nederland
Life Goals Bergen op Zoom is onderdeel van het Stichting Life Goals Nederland netwerk. Stichting Life Goals Nederland werkt met lokale Life Goals Programma’s die in hun omgeving sportprogramma’s voor kwetsbare mensen aanbieden.

Adres:

De Boulevard Noord 4
4617 HD Bergen op Zoom

Contact:

Justin van der Zande
Mobiel: 0164-201205
j.vanderzande@fitfabriekboz.nl.

Life Goals Bergen op Zoom-01

Lokaal nieuws Life Goals Bergen op Zoom

Lokaal nieuws Life Goals Bergen op Zoom

Partners

Life Goals Bergen op Zoom is mede mogelijk gemaakt door financiële steun van onderstaande partners

Meer informatie over Stichting Life Goals Nederland

Meer informatie over Stichting Life Goals Nederland