Life Goals Dordrecht

Life Goals Dordrecht

Over Life Goals Dordrecht

Over Life Goals Dordrecht

Life Goals Dordrecht richt zich op Dordtenaren van 18 jaar en ouder die problemen hebben op meerdere leefdomeinen. Vaak hebben zij geen toegang tot het reguliere sportaanbod.

Deze Dordtenaren ervaren complexe problemen op het gebied van geestelijke- en lichamelijke gezondheid, huisvesting en hebben te kampen met middelengebruik, schulden en leven vaak in een sociaal isolement.

Life Goals Dordrecht wil de zelfredzaamheid van kwetsbare Dordtenaren bevorderen door middel van sporten en bewegen. Belangrijk hierbij is het creëren van een veilig sportklimaat in een sociale setting.

Wekelijks sporten de deelnemers van Life Goals Dordrecht bij de Hoop. Onder begeleiding van een gediplomeerde Maatschappelijke Sportcoach trainen de deelnemers naar ieders eigen kunnen. De Maatschappelijke Sportcoach kijkt tevens wanneer deelnemers de stap kunnen maken naar het reguliere sportaanbod en stoomt de deelnemers klaar voor de Life Goals Festivals.

Samenwerkingspartijen:
Life Goals Dordrecht wordt gevormd door: De Hoop GGZ, Yulius GGZ en het Leger des Heils.

Stichting Life Goals Nederland
Life Goals Dordrecht is onderdeel van het Stichting Life Goals Nederland netwerk. Stichting Life Goals Nederland werkt met lokale Life Goals Programma’s die in hun omgeving sportprogramma’s voor kwetsbare mensen aanbieden.

Projecten in Dordrecht

Projecten in Dordrecht

Structureel programma
Binnen onze programma’s staat het concept positieve gezondheid centraal.
De programma’s bestaan uit twee elementen: ten eerste een stuk deskundigheidsbevordering voor Buurtsportcoaches (of andere coaches) over kwetsbare doelgroepen. Daarnaast krijg je als gemeente toegang tot de Life Goals Monitor om het maatschappelijke effect van het programma en de persoonlijke ontwikkeling van deelnemers te monitoren.

Life Goals Youth
Life Goals Youth is opgezet om jongeren vanaf hun 18de jaar nieuw perspectief te bieden en strafbaar gedrag te voorkomen. Met dit op maat gemaakte sportprogramma bieden wij gemeenten de helpende hand om deze jongeren te bereiken, wij maken hen namelijk minder vatbaar voor het criminele pad!

Joining Forces
Voor het ministerie van Defensie hebben we een sportprogramma ontwikkeld met als doel (ex)militairen te begeleiden naar een passende baan. Sport is een belangrijk onderdeel van het programma. Onder begeleiding van gespecialiseerde sportcoaches en werken twee keer per week aan hun fitheid en persoonlijke ontwikkeling. In 4 jaar tijd nemen 1.600 mensen deel, verspreid over 8 locaties.

Meer informatie over de projecten? Klik hier!

Lokaal nieuws Life Goals Dordrecht

Lokaal nieuws Life Goals Dordrecht

Adres:

Vorrinklaan 202
3317 KZ Dordrecht

Contact:

Manuela Louhenapessy
078 770 4403
ms.louhenapessy@dordrecht.nl

Life Goals Dordrecht-01

Partners

Life Goals Dordrecht is mede mogelijk gemaakt door financiële steun van onderstaande partners

Meer informatie over Stichting Life Goals Nederland

Meer informatie over Stichting Life Goals Nederland