Monitoring

Monitoring

Harde resultaten kunnen tonen wordt steeds belangrijker. Dat geldt ook voor sociale initiatieven. Alleen is het aantonen van een ontwikkeling vaak lastig. Net als het ‘hard maken’ van resultaten. Veel maatschappelijke organisaties worstelen ermee hun inspanningen concreet te maken, terwijl beleidsmakers en subsidieverstrekkers resultaten willen zien. Onderzoeken tonen aan dat de kans op financiering voor een programma aanmerkelijk toeneemt wanneer de resultaten duidelijk in kaart zijn gebracht.

Met de monitor die Life Goals heeft ontwikkeld is het wel mogelijk resultaten hard te maken. Het monitoringsprogramma is ontworpen om de maatschappelijk impact van sociale initiatieven in kaart te brengen. Coaches en begeleiders kunnen de inspanningen en resultaten van deelnemers real-time volgen. Gemeenten, maatschappelijke organisaties en andere betrokken partijen kunnen na afloop van het programma een rapportage met harde data ontvangen.

Gebruiksvriendelijke webapplicatie

Gebruiksvriendelijke webapplicatie

De Life Goals Monitor is een gebruiksvriendelijke online webapplicatie en is deels in te richten naar lokale wensen. Met de monitor wordt grafisch inzichtelijk wat de sociale impact exact inhoudt. Zo wordt duidelijk wat wel en niet werkt.

De monitor is in te vullen met een laptop, iPad of mobiele telefoon. Het invoeren van gegevens duurt slechts enkele minuten. Het programma kent handige toepassingen voor begeleiders en coaches. Zo kunnen zij eenvoudig rapportages uitdraaien in Excel en worden grafieken meteen inzichtelijk.

Bekijk hier onze factsheet voor een kostenindicatie.

Meer informatie over Stichting Life Goals

Meer informatie over Stichting Life Goals