Kennismakingscursus Impact, Monitoring en Evaluatie

Kennismakingscursus Impact, Monitoring en Evaluatie

Impact monitoring wordt steeds belangrijker. Met impact monitoring maak je op basis van data de maatschappelijke waarde van een organisatie inzichtelijk. Het vastleggen van de maatschappelijke waarde helpt bij doorontwikkeling van programma’s maar is van nut bij rapporteren aan externen, zoals in bijvoorbeeld een maatschappelijk jaarverslag.

Binnen de sport wordt impact monitoring steeds belangrijker. Veel organisaties kampen met vragen over dit onderwerp zoals:

  • Hoe krijg je jouw resultaten inzichtelijk?
  • Wat wil je weten en wat niet?
  • Wat zijn goede instrumenten om dit te doen?
  • Hoe pakt je impact reporting aan bij subsidies en rapportages?

Praktische tips en tools om impact te meten

Praktische tips en tools om impact te meten

In de kennismakingscursus Impact Monitoring en Evaluatie in de sport gaan we op de deze onderwerpen in. Het is een instapcursus waarin we deelnemers van A tot Z meenemen in het proces van impact monitoren. Hiernaast voorzien we deelnemers van praktische tips en tools om de impact van jouw organisatie (of project) in kaart te brengen. De cursus bestaat uit verschillende modules:

  • De theory of Change (TOC):
  • Stakeholderanalyse
  • Gebruik methoden
  • Gebruik instrumenten

Na afloop van de cursus hebben deelnemers voldoende kennis om zelfstandig de impact monitoring en evaluatie van een project of organisatie te doen. Ze beschikken over praktische tools en hebben de theoretische achtergrond om het gehele proces te doorlopen. Ook komen er inspirerende praktijkcases voorbij.

De cursus duurt een dag en is voor iedereen die vanuit zijn of haar functie moet rapporteren richting opdrachtgevers, zoals programmamanagers, directeuren, buurtsportcoaches en externe adviseurs die bezig zijn met de impact van sport.

Bekijk hier de factsheet voor meer informatie!

Meer informatie over Stichting Life Goals

Meer informatie over Stichting Life Goals