Cursus Leider Sportieve Recreatie

Cursus Leider Sportieve Recreatie

In de cursus Leider Sportieve Recreatie (LSR) leren deelnemers op een laagdrempelige manier sport en spel aan te bieden. De opleiding bestaat voor een groot gedeelte uit het opdoen van praktijkervaring, maar bevat ook het opdoen van kennis. Zo lopen cursisten ook een stage.

Met het Europees erkende diploma Leider Sportieve Recreatie kunnen deelnemers in de sportieve recreatie vele kanten op. Een LSR-opleiding is gericht op het aanreiken van kennis en vaardigheden. Zo kunnen deelnemers op een verantwoorde, eigentijdse en stimulerende wijze leidinggeven aan groepen en individuele recreatieve sporters (kinderen, jongeren, volwassenen en senioren).

Sport en spel

Sport en spel

Deelnemers kunnen instromen op elk geschikt niveau. Aan het eind van de opleiding is iedereen in staat om recreatieve behoeften te signaleren bij de diverse doelgroepen en passende sport- en spelactiviteiten te organiseren.

Download onze factsheet voor een kostenindicatie.

Meer informatie over Stichting Life Goals

Meer informatie over Stichting Life Goals